Silné duše

Silné duše

“Silné duše sú pod útokom už od detstva.

Naša Zem bola dlhé storočia v takzvanej “Noci svaroga”, teda v nízkofrekvenčnom pásme. Vysoko vibračné Duše sem ťažko prenikli.

V tomto ohľade, aj keby boli splnené všetky podmienky vysokofrekvenčného počatia a prišla Duša najvyššieho rádu, matrix na ňu okamžite zareagoval. 

Silné duše si vyberajú ťažší osud z nejakého dôvodu. Rovnako ako v počítačových hrách môžete získať viac bonusov na náročnejších úrovniach. A pred narodením sa im ukazuje, čo ich čaká a Duše sa zhodnú, že toto všetko vydržia.

Úlohou nie je vzdať sa, ale povstať v týchto podmienkach, dosiahnuť stav radosti a šťastia a potom šíriť tieto vlny okolo seba.”🌹

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020