podstata duchovného učenia

podstata duchovného učenia

PRAVÁ PODSTATA DUCHOVNÉHO UČENIA, KTORÚ JE MOŽNÉ POCHOPIŤ Z VÉD “JE TÁTO “:” TELO NEBESKÉHO ČLOVEKA” JE AKO POMYSELNÝ “MECH”, NEUSTÁLE DOPĹŇANÝ VŠETKÝM ZMÝŠĽANÍM, CÍTENÍM A KONANÍM ĽUDÍ, KTORÝ SI UVEDOMUJÚ SVOJU “ĽUDSKOSŤ/ČLOVEČENSTVO”, VŠETKO ČO JE V KONTAKTE S “BOHOM SVETLA” A POZNANIE, MÁ TO PRAVÉ VEDOMIE, JE SKUTOČNÉ ŽIVÉ. TAKÝ “ČLOVEK”, NUTNE A ZÁKONITE OPÚŠŤA FYZIČNO A STÚPA PREČ Z NÁŠHO HMOTNÉHO SVETA, KTORÝ JE PRIESTOROM VEČNÉHO “CHLADU A SMRTI”. HLAVNOU HODNOTOU VO VÉDSKEJ SPOLOČNOSTI NEBOLI PENIAZE, MOC, TOVAR A NAJRÔZNEJŠIE SVETSKÉ LÁKADLA, ALE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE BOL TEN SKUTOČNÝ SLOBODNÝ PRIESTOR PRE ČLOVEKA. ČO SI VTEDY VŠETCI VEĽMI DOBRE UVEDOMOVALI A BOLO TO PRE NICH DOSLOVA “FATÁLNE DÔLEŽITÉ”. NA TOMTO BOL POSTAVENÝ CELÝ ICH ŽIVOT. INÝMI SLOVAMI ŽIVOT NESLOBODNÉHO ČLOVEKA NEMAL PRE NICH ŽIADNY ZMYSEL!!! (preberte si to všetci a veľa pochopíte…..alebo aj nie??!!…..) DOBRE SI UVEDOMOVALI, ŽE SVET POD VLÁDOU TEMNA ZNAMENÁ CHAOS, VOJNY, NÁSILIE,NEISTOTU, ZOTROČOVANIE A ZABÍJANIE ĽUDÍ. “A V TAKOM SVETE NECHCELI ŽIŤ”…… PRETO MATERIALISTICKÝ ZMÝŠĽAJÚCI ĽUDIA A PRISLUHOVAČI TEMNÉHO GLOBÁLNEHO SYSTÉMU, DNES HOVORIA O VÉDACH AKO O PREŽITKU, NEMODERNÉ, NEEURÓPSKE A UTOPISTICKÉ.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020