symboly Slovanov

symboly Slovanov

Valkyria

Jeden z najsilnejších symbolov Slovanov, veľmi neslúži Slovany. Prastarý Obereg, ochraňujúci Múdrosť, Spravodlivosť, šľachetnosť a Česť. Je veľmi silným symbolom Mieru, je mimoriadne neslúži vojakov, ktorí ochraňujú svoju Rodnú Zem, svoj Prastarý Rod a Starou Vieru. Ako ochranný symbol ho používali žreci na ochranu uctievaných Véd. Valkyria je tiež slnečným symbolom, nesie životodarnú energiu zo Slnka.
Perunova CESTA (teraz nazývaná Mliečna dráha)

Vesmírna symbolika, ktorá odovzdáva štruktúrovaný obraz nášho Rodného Hviezdneho Systému (Galaxie), ktorý nazývame Perunova cesta čiže Īrija. Červená bodka v spodnej časti jedného z ramien nášho Hviezdneho Systému symbolizuje naše Jarilo-Slnko, našu Slnečnú sústavu.
SVETLÁ DAR

Symbolizuje Prastarý Pravlasť rodu Veľkej Rasy-DAÁRII, ktorú dnes nazývajú Arktída, Severia, tiež bájna Hyperborea. Daária sa rozkladala v Severnom oceáne a zanikla následkom Prvá potopy.
HVIEZDA RODA-Alatyr

Osemcípa hviezda je prastarý symbol skladanie a rozkladanie Vesmíru. Alatyr je základ, jednota aj mnoho obraznosť síl Vesmíru, ale aj Rodu. Symbol sa používa pre mužov aj ženy ako jeden zo základných symbolov hlavne u výšiviek. Tento symbol nájdete hojne na výšivkách národných Slovanských krojov.
ROD

Vesmírna symbolika. Týmto symbolom sa zdobia Kumiry Roda, amulety a prívesky. Predpokladá sa, že ak človek nosí tento symbol na tele alebo ho má vyšívaný na odeve, potom ho nedokáže premôcť žiadna sila.
SYMBOL rodov VEĽKÉ RASY (RASA tj. Rody ASU Strany asu)

Všerodový symbol Veľké Jednoty Svetlých rodov, ktoré obývajú Svarga prečítať, Čertogy a Příbytky v Javi, Slavi a Pravi. Farby symbolizujú štyri Rody Veľké Rasy, ktoré symbolizujú farby dúhovky očí Rodu Veľké Rasy: striebornú majú Ch’Árijci, zelenú D’Árijci, modrú Světlorusi a Ohnivú (jantárovo hnedú) Rassen.
RODIMIČ

Symbol Vesmírne sily Roda Rodičia, ktorý uchováva vo Vesmíre v Prvopočátením stave Kon nástupníckeho Poznanie Múdrosti Rodu, od Staroba k Mladosti, od Predkov k Potomkom. Symbol, ako Obereg, spoľahlivo uchováva Rodovú pamäť z pokolenia na pokolenie.
svarožič

Symbol vesmírne sily Svaroga, schraňující v pôvodnom stave všetky mnoho obrazné formy Života vo Vesmíre. Symbol ochraňujúci rozličné existujúce Rozumné formy života od Duševné a Duchovný degradácie, a tiež od úplného náhleho zničenia ako Rozumného druhu.
Perunova HVIEZDA

Symbol, široko používaný vo svete. Slovania ho používali na odevoch a na predmetoch dennej potreby. Pretože k Perúnovi patrí blesk, tak sa považovalo za vhodné tento symbol umiestniť na vŕšky budov, aby blesky odviedol. Okrem toho je tento symbol znakom bojovníka-odvahy a smelosti. Archeológovia ho nachádzajú na pancieroch, prilbách, pánskych košeliach.
KVET ŽIVOTA

Je považovaný za symbol obsahujúce všetku geometriu života, tak, ako ho poznáme na planéte Zem. Je to univerzálny symbol energie, života a spojenie medzi všetkým existujúcim. Tento útvar bol nájdený v mnohých kultúrach v rámci duchovných praktík, ale aj v rámci umenia. Napr. v Osirisovo chráme v Abydose v Egypte alebo v Indii, aj v Číne, Japonsku či Mexiku. Podľa New Age obsahuje Kvet života fundamentálne oznámenie o povahe priestoru a času a môže poskytnúť akési osvietenie pre tých, ktorí do hĺbky študovali vesmírnu geometriu.
symbol RASY

Symbol Vesmírneho Zväzu Štvor Veľkých Národov Árijcov a Slovanov. Národy Árijcov sú spojené z rodu D’Árijců a Ch’Árijců, národy Slovanov z rodu Světlorusů a Rassen. Táto jednota Štvor národov je označená Slnečné Inglií, ktorú přesekává Strieborný meč, symbolizujúce Rasu a Svedomie. Meč má ohnivú rukoväť, ktorá symbolizuje Čisté úmysly, je nasmerované hrotom nadol, čo symbolizuje Uchovávanie a Obranu Prastaré Múdrosti Veľkej Rasy pred rôznymi silami Tmy.
rašiace

Symbol mohutnosti a Jednoty rodu Veľkej Rasy. Znak Inglie, umiestnený do mnohouholníka, má štyri farby, ktoré symbolizujú farby dúhovky očí Rodu Veľké Rasy: striebornú majú Cha’Árijci, zelenú Da’Árijci, modrú Světlorusi a Ohnivú Rassen.
SVJATOČ

Symbol duchovného Vzostupu rodu Veľkej Rasy. Tento symbol spája Ohnivý kolovrat (Stúpanie), ktorý ide po mnohouholníka (Život človeka), zjednocujúci Poznanie a Duchovnosť.
SVATEBNÍK

Najsilnejšie, veľmi mocný, rodinný obereg, ktorý ochraňuje spojenie dvoch rodov. Zlúčením dvoch živelných Svastičních symbolov (Telá, Duše, Ducha, Svedomie) do nového, Jediného Životného Systému, kde sa Mužský (Ohnivý) princíp zjednocuje so ženským (Vodným).
RODOVNÍK

Zosobňuje večnú silu a ochranu človeka Svetlými Ochrancovia, ktorý sa vydal na cestu Duchovného vývoja zdokonaľovania. Mandala so zobrazením tohto symbolu pomáha človeku si uvedomiť Vzájomné prenikanie a Jednotu Štvor prvotných elementov v našom Vesmíre.
KVIETOK papradie

Ohnivý symbol čistoty Ducha, ľudovo nazývaný Perunův Kvet. Verí sa, že je schopný otvárať v krajine skryté poklady, plniť priania. V skutočnosti dáva človeku možnosť ovládnuť Duchovný sily.
svastika

Symbol večného kolobehu Vesmíru. Symbolizuje Najvyššia Kon, ktorému je podriadené všetko živé. Tento ohnivý (červený) znak sa používa

UPOZORNENIE

Žiadne z týchto symbolov nemá nič spoločné s fašizmom, nacizmom ani ničím pridružným alebo ináč náklonným tejto ideológii.

Všetky symboly sú dávne symboly predkov Slovanov, ktoré vznikli dávno pred druhou svetovou vojnou aj narodením Krista.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020