znamenie Perúna

znamenie Perúna

ZNAMENIE BOHA PERÚNA
V súlade s našimi prastarými tradíciami, Svätými spismi a podaniami v čase obracania na k Bohom a hymnami, ako aj pri vstupe do nášho Kapišťa alebo Svätilišťa sa označujeme Svätým znamením, ktoré nazývame aj Znamením Boha Perúna, alebo jednoducho Perúnica (blesk). Sväté znamenie vykonáme tak, že spojíme končeky troch prstov pravej ruky (palec, prstenník a malíček) na počesť Veľkého Triglava Sveta Javi – Svaroga, Perúna a Sventovíta, čo symbolizuje Svedomie, Slobodu a Svetlo – a dva prsty (ukazovák a prostredník) sú spolu vystreté a symbolizujú Rod Nebeský a Ladu Bohorodičku.

Dvoma vystretými prstami sa dotkneme čela, potom ideme na ľavé a pravé oko a nakoniec na ústa. Týmto prastarým znamením osvedčujeme našu Starú Vieru – Ingliizmus tak, že opíšeme blesk Boha Perúna, ktorý osvecoval požehnaný život všetkých našich Predkov, a ktorý svieti aj v naše dni na náš každodenný život.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020