Ak je vajce rozbité silou zvonka, život sa zastaví. Ak je vajce rozbité silou zvnútra, život začína. Všetky veľké veci vždy začínajú zvnútra.
Usmievaj sa pri východe slnka, pamätaj, že tento deň môže byť posledný.
Musíte žiť tak, aby vaše deti, ktoré myslia na spravodlivosť a česť, na vás nezabudli.
ZÁKLADOM SLOVANSTVA NIE JE PRINCÍP TROJITOSTI, AKO TO MAJÚ KRESŤANIA, ALE PRINCÍP SVASTIČNOSTI: TELO, DUŠ , DUCH A SVEDOMIE A ICH HARMONICKÁ JEDNOTA JE ZOBRAZENÁ “SVASTIKOU”. AJ TENTO SYMBOL BOL SLOVANOM VZATÝ A AKO HÁKOVÝ KRÍŽ NACISTAMI POŠPINENÝ !!!
Toto je moje jednoduché náboženstvo. Náš vlastný mozog a vlastné srdce sú naším chrámom
Pestovanie jedla je jednou z najnebezpečnejších povolaní na Zemi, pretože vám hrozí, že sa stanete slobodní.