konope časť 3. POSVÄTNÁ RASTLINA, DAR BOHOV

konope časť 3. POSVÄTNÁ RASTLINA, DAR BOHOV

konope časť 3.

🙏🏻POSVÄTNÁ RASTLINA,DAR BOHOV🙏🏻

Jedna z najstarších ciest, ktorej význam a zmysel bol veľmi dobre známy, a ktorou sa už pred 12 tisíc rokmi vydali takmer všetky veľké národy Zeme, bola cesta založená na získavaní energie zo zelených zdrojov. Dnes je čas na jej novo zrodenie, aby sa ako zelená cesta stala hlavnou záchranou z hospodárskej krízy, priniesla pracovné príležitosti a navrátila ľuďom zdravie, šťastie, spokojný i bezstarostný život, v súlade s prírodou, a tak našu krajinu posunula k trvalej udržateľnosti a rozvoju. 💚

A v čom je vlastne Konopa siata taká výnimočná❓

Tak napríklad, je z nej možné vyrobiť viac ako 25.000 výrobkov a v podstate všetko čo je možné vyrobiť z ropy, je možné vyrobiť aj z Konopy siatej. Vieme si vôbec predstaviť tie možnosti? Pravdou je, že z Konopy siatej dokážeme postaviť dom, natankovať auto, vyrobiť papier, pevné palivo, odev, plast, lepidlo, farbu, lak, mydlo, kozmetiku, lieky, olej, chlieb, atď. A to všetko biologicky rozložiteľné a šetrné k životu. Slovensko je malá krajina, bez energetických zdrojov, ale s dostatkom kvalitnej pôdy a pracovnej sily. Len v oblasti Juhoslovenskej kotliny, sú rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorých by sa mohli týčiť štvormetrové rastliny Konopy siatej. Ich spracovanie by dalo prácu mnohým ľuďom a výnosy z predaja konopných produktov, by pozdvihli ekonomiku a priniesli nové príležitosti pre malých a stredných podnikateľov. Využitím len zlomku možností, ktorými Konopa siata disponuje, je možné dosiahnuť, že naša krajina, sa vďaka prírodnému a sociálnemu potenciálu môže stať jedným z najvyspelejších štátom v srdci Európy.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020