Rímsky klub

Rímsky klub

Rímsky klub dlhodobo pracuje na implementovaní svojej vlastnej verzie Nového svetového poriadku, ale to nie je žiadna novinka. V skutočnosti je to snaha materializovať NWO na báze náboženstva s prvkami vҍdizmu. Tí, ktorí sa takýmto druhom projektovania dlhodobo zaoberajú veľmi dobre vedia, že všetky egregoriálne štruktúry všetkých existujúcich náboženstiev už neexistujú, už boli zničené. Následne systémovej likvidácii podliehajú aj všetky religiózne štruktúry.
Z tohto dôvodu Rímsky klub pristúpil k pokusu o vytvorenie náboženstva na báze vҍdizmu. Ale náboženstvo na báze vҍdizmu je tiež iba ďalšie náboženstvo. Preto je dôležité, aby sme sa nedali oklamať výrazom „Vҍdizmus“. Veď aj samotný náš vҍdizmus už obsahuje časť prvkov, ktoré boli doň implementované Západom. Ale to bola daň za to, že vôbec sa k nám dostal. To však bola Noc Svaroga.
Už sme opísali, že začiatkom 90-tych rokov minulého storočia bola do vҍdizmu pridaná časť skresľujúcich informácií pochádzajúca z USA. Išlo o to, aby sa celý proces šíril pod ich kontrolou. Jeden z vyškolených zdrojov však zašiel priďaleko a začal hovoriť to, čo nemal. Bol preto ukážkovo zlikvidovaný (Levašov).
Časť vҍdických znalostí šírených najmä pred rokom 2012 malo za úlohu zabezpečiť nejednotnosť výkladu Vҍd, čo principiálne smerovalo k cieľu znemožniť zjednotenie všetkých Slovanov. Ako sa im to podarilo vidíme dodnes.
Existujú bukvice, sakrálne symboly aj Runy, ktoré sú energeticky previazané iným smerom ako očakávajú často naivní veriaci. Zvyčajne cielene navádzajú do „0“, či „-1“ rozmernosti, ktoré sú však pre nás cudzie – to nie je náš Svet. Energie Rána Svaroga vedú oveľa vyššie, ďaleko nad celú 12-rozmernú Hru.
Treba rozumieť tomu, že aj názvoslovie je značne upravené. V ich Písmach sa napríklad hovorí o „druhom príchode“, ale to je svojou podstatou referencia o tom, že každý z nás sa nakoniec musí vrátiť na miesto, odkiaľ pochádza (jeho Živatma).
V slovanských krajinách však nastal jav – najviac je to viditeľné v Rusku – že drvivú väčšinu slovanských skupín vedú Židia a Cigáni. Preto sa ich členovia donekonečna medzi sebou sporia, a pod takýmito vodcami sa ani nikdy na ničom hodnotnom navzájom nedohodnú. Nevidno spoločnú koncepciu „ťahu na bránu“.
Aj ukrajinský Cigán Kurovský vedie svoju činnosť tak, aby ľudí pritiahol na seba, čím svojich adeptov ukotví a nepustí do iných vҍdických smerov. Stanovenú úlohu plní.
Dôležité je si uvedomiť, že dnes už je naplno rozbehnutá mašinéria a reklamná kampaň s cieľom pritiahnutia našincov do rozmáhajúceho sa nového, vҍdického náboženstva.
Vҍdizmus principiálne nemôže byť nikdy spojený so žiadnym prvkom religionizmu, pretože v tom okamihu sa stáva náboženstvom. U nás je aktuálne rozbehnutá verzia takéhoto projektu s ikonou „(pop) kňaz Maliarik“.
Vҍdizmus je postavený na Veľkej Knihe Vҍd, ale jeho implementáciu si často robí každý svoju. Veď aj nami sprístupnené Knihy Vҍd – napríklad Slavianstvo – mnohí interpretujú po svojom. Jediná spoľahlivá cesta je meditácia a čistka negatívu, ktorá umožní napojiť sa na Rodový Kanál. Lebo tento Kanál ide až nad Nebesia. Vҍdické komponenty – knihy Vҍd – poznať treba, ale výklad nemôže byť iba slovný, pretože Človekom sa dnes už aktivuje Rodový kanál (mentálna linka). Preto poznatky z kníh ovládať treba – a vyjasnenie hľadajúcim príde vlastným kanálom. Bude to však už informácia Druhého Druhu.
Na báze Vҍd nie je dovolené zostavovať žiadne religiózne kombinácie či koncepcie. Kony nie sú na hranie.
Všade, kde sa hlása Vҍdizmus a zároveň tam nájdete množstvo podmienok (dnes najmä kroje, výšivky, symboly, obuv, vlasy, brady, oberegy, vrkoče…) si treba dávať pozor, lebo je rozdiel medzi národnou tradíciou a jej osobnou formou udržiavania a podmienkami účasti v „skupine“. Kony a súhrn množstva všakovakých podmienok sú dve rozdielne veci. Platí Kon – čím viacej podmienok, tým nižšia rozmernosť. Diabol sa skrýva v maličkostiach – ktorými je všetko nejako podmienené.
Môže sa to zdať niekomu nedosiahnuteľné, ale Rodový kanál je univerzálnou odpoveďou. Každému Človeku je – právom jeho narodenia sa v Rode – prístupný. Ale za podmienok dodržiavania Konov – nie sústave všakovakých cirkevných podmienok. Vҍdy sú svojou podstatou iba čisté Znanie, bez prímesových energií. Vo Vҍdach je uložené ohromné množstvo energie, ale vždy a všade je nevyhnutné zapájať Zdravomyslie. Inak to je pohyb v bludnom kruhu.
Ak nám dnes Rímsky klub ponúka zostavenie nového, univerzálneho náboženstva na báze Vҍdizmu, znamená to, že vypracovali novú koncepciu nášho riadenia – riadenia spoločnosti. Podľa ich očakávaní sa do pasce tejto novej koncepcie chytíme, pretože to je návnada tým, čo je nám vnútorne blízke. Všetky znalosti Vҍd energeticky reagujú s našou Dušou, lebo sú to naše, „domáce“ znalosti. Sľubujú si od toho nachytať veľké množstvo našincov, počnúc všakovakými „učiteľmi“.
Pod vlajkou „Vҍdizmus“ nám nachystali všetko, čo sa im hodí do zostavenia ich koncepcie NWO. Treba však zdôrazniť, že je to pasca pre nevedomcov.
Ale táto informácia má aj veľmi pozitívnu stránku. Znamená to, že NWO už viac nestavajú na Biblickom projekte, t.j. na kresťanstve, islame, judaizme a ďalších náboženstvách. Oni už dobre vedia, že všetky náboženstvá reálne skončili – okrem zotrvačnosti naivných veriacich. Veď aj (pandemický) zákaz vykonávania omší je viac ako jednoznačnou demonštráciou tohto faktu. Treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme.
My Človekovia však musíme prijať svoju prirodzenú mohutnosť a nepodľahnúť ich trblietavej nálepke „Vҍdizmus“. Nedajme sa oklamať a cez „Vҍzidmus“ vstúpiť do ich koncepcie NWO, ktorý však chystajú pre samých seba!
To, čo dnes šíria okolo nás je všadeprítomný strach. Už sme písali o podstate Korona vírusu, preto Človekovia sa naozaj nemajú čoho obávať. Termín nástupu Zlatého Veku nenájdete nikde presne uvedený, ale energetická reakcia na termíny uvádzané v našom článku o indickom proroctve svedčí o najbližšom zo známych priblížení sa k realite. Hovoríme o rokoch 2024/2025, teda je očividné, že oni teraz rozihrali na báze vírusu svoju hru. Šíria v nej skutočný strach – ale oni dobre vedia, že sú v ohrození. Naši občania neobčianskeho pôvodu by mali podľa informácii z Astrálu prísť na radu o cca 3 roky. Zatiaľ – čo sa týka skutočného vírusu – ide očividne všetko podľa plánu.
Prečo teraz všetkých cieľavedome ženú do strachov? Lebo v stave strachu môžu do nás implementovať akékoľvek programy, ktoré na implementáciu svojho NWO potrebujú.
My nemáme právo podľahnúť tomuto strachu. Strachy, výčitky a hriechy sú štruktúry, ktoré na seba najlepšie viažu cudzí negatív. A my sme sa už prehlásili do Priestoru Víťazov, preto je veľmi dôležité, ako budeme reagovať. Kto sa prehlási Astrálu ako Víťaz, ten nemá právo vysielať na pozadí do Priestoru emanácie strachu, resp. ničoho negatívneho. A už vôbec nič negatívne prehlasovať!
Oni teraz pre nás cielene vytvorili situáciu, v ktorej predpokladajú, že celá Zem upadne do „-1“ rozmernosti – na vibračné dno Hry. Tento stav potrebujú navodiť preto, aby sme nedokázali myslieť na využitie okna príležitosti vyskočenia do vysokých rozmerností, ktoré rok 2020 otvoril. Pomocou neho môžeme vyskočiť do oveľa vyššej štruktúry, z ktorej už môžeme vstúpiť do Zlatého Veku. Do vyššej rozmernostnej štruktúry sa možno dostať iba s vysokými emanáciami nášho energetického vyžarovania na pozadí, teda minimálne z pozícií čakier 6, 7 a vyššie. Len takto dokážeme využiť toto okno pravdepodobnosti a vyskočiť nahor.
Preto teda pandémia, preto takáto globálna provokácia proti Človečenstvu. Ale to nič nemení na faktickom postupe vírusu, to nič nemení na tom, že tvari už zomierajú. Len celkový plán je iný, ako oni nafúkli.
Oni sa rozhodli tento ich strach využiť a preniesť ho na nás tak, aby sme my klesli do čo najnižšej rozmernosti. Tam totiž nedokážeme využiť šancu otvoreného okna príležitostí Vysokých rozmerností.
Pokračujme v meditáciách a čistkách od negatívu, odoberajme strachy a všetko to, čo sme skrz strachy už prehlásili do Priestoru. Ak prehlasujeme reálnosť z pozície šťastia, je to úplne iná frekvencia ako niečo prehlásiť z nízkej pozície strachov. Sú to úplne iné reálnosti.
V internete najviac strašia tí, ktorým sa už prebiehajúce zmeny nepáčia. Nepanikujme, to je vždy pokles do nízkych štruktúr, v ktorých nás môžu ovládať. Naši nepriatelia klamú – tomu zabrániť nemôžeme. Ale dajme si pozor, aby sme nimi vysielanú lož neprebrali a nešírili ďalej – lebo to už bude naša zodpovednosť.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020