Kain a Abel

Kain a Abel

V BIBLII JE NÁM PODSÚVANÉ PRÍBEH O KAINOVI A ÁBELOVI, A PROSTREDNÍCTVOM ZABITIA ÁBELA JE NÁM VNUCOVANÉ, ŽE SME POTOMKOVIA ZLODUCHA KAINA, NOSÍME V SEBE PRVOTNÝ HRIECH, A TEDA PATRÍME K POTOMKOM VRAHA A SME V PODSTATE ZLOČINCI, KTORÍ UŽ NIKDY NEMÔŽU BYŤ ČISTÍ.ĽUDIA SÚ STAVANÍ NA ÚROVEŇ ZVIERAT A JE IM TO MANIPULATÍVNE VŠTEPOVANÉ PRÁVE POMOCOU PRÍBEHOV Z BIBLIE!!! ALE MYSLIACI ĽUDIA VEDIA, ŽE TO ČO ODDEĽUJE ĽUDÍ OD ZVIERAT JE PRÁVE SCHOPNOSŤ VYŠŠIEHO VNÍMANIA A CTENÍ SI VYŠŠÍCH DUCHOVNÝCH PRINCÍPOV, TEDA SCHOPNOSŤ NEZABIŤ, NEZNÁSILNIŤ, NEOKLAMAŤ, NENECHAŤ SA SKORUMPOVAŤ A ZACHOVAŤ SI ČISTÚ DUŠU, CHARAKTER A SVEDOMIE. ČLOVEK VYŠŠIEHO TYPU VEDOMIA NEMÔŽE PRIJAŤ TO, ŽE JEHO PODSTATA JE KRIMINÁLNA A TO, ŽE JE V PODSTATE DOBYTOK….

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020