byť Slovanom je…

byť Slovanom je…

Byť Slovanom je nielen veľká výsada, ale aj veľká zodpovednosť spojená s poslaním. Vo veľmi dávnej minulosti prvotné svetlé sily, v rámci hľadania „nástroja“ riešenia porážky temných síl, „vyvinuli“ prvých Slovanov. Morálka svetlých síl sa tak stala základom Slovanov. Na tomto základe sa rozvíjala ich schopnosť tvoriť, evolučne rásť a popri tom aj rozvíjať svoje mentálne schopnosti. Pred dávnymi vekmi osídlili títo Slovania aj Midgard Zem. My sme potomkami týchto Slovanov. Sme nositeľmi ich schopností, ich DNK/DNA. Morálka svetlých síl je našou súčasťou. Je pravda, že to v súčasnosti nie je veľmi vidieť. Je to však v nás a iba na nás! Podmienky okolo nás sa zmenili. Stačí vykročiť na cestu poznania a osvojiť si nové poznanie, stačí sa zbaviť „nánosov“ niekoľko tisícročných modelov správania aplikovaných temnými silami do našich životov a do životov našich predkov. Stačí začať myslieť a konať ako Slovania.

You must be logged in to post a comment