tok svetla

tok svetla

Tok Svetla býva v človeku často blokovaný rôznymi vlastnosťami – vypočítavosťou, pretvárkou, neúprimnosťou, komplexmi…a pod.Čím je takých blokov viac, tým väčšmi je brzdený tok životnej energie, ktorý prúdi ku každému človeku rovnakým dielom. Preto je správne tvrdenie, že „Boh miluje všetkých rovnako“. Každý blok, ktorý stojí v ceste tomuto prúdu Svetla, je tvorený našimi vlastnými energiami stojacimi nepriateľsky proti Svetlu – pýchou, strachom, závisťou…atď.Čím menej je takýchto blokov v človeku, tým je vitálnejší a schopnejší vnímať duchom.Aby človekom naplno tieklo Svetlo, nemusí vlastne robiť nič; stačí, ak prestane robiť to, čo blokuje tok Svetla, ktorý k nemu prúdi.Keby človek uveril – čo je to isté, ako neodporovať Svetlu (prestal mať strach, predsudky, obmedzené názory…), začal by „lepšie vyžarovať“ a hneď by priťahoval iné životné situácie… Preto je pravda, že viera robí zázraky.Čím je človek vnútorne ľahší a svetlejší, tým väčšmi môže vnímať duchom, a potom sa pred ním aj otvorí skutočná duchovná cesta životom, ktorú nenahradia žiadne prečítané a naučené informácie.

You must be logged in to post a comment