Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://www.somslovan.sk.

Obchodné podmienky

Spôsob objednávania

Tovar z nášho katalógu môžete objednávať online prostredníctvom webovej stránky www.somslovan.sk (ďalej len somslovan) cez nákupný košík, resp. prostredníctvom mailu na adrese: info@somslovan.sk

Pri objednávke mailom musí byť zadaný presný názov tovaru, jeho číslo a Vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko, tel. číslo,  presná adresa: ulica+ číslo+ PSČ+mesto+štát. Ak sa fakturačná od dodacej adresy líši, uviesť obe. V prípade neuvedenia týchto údajov Vaša objednávka nebude spracovaná.

Cena tovaru

som platcom DPH

Spôsob platby

Za tovar, ktorý objednávate v somslovan môžete zaplatiť:

Bankový prevod ( platba vopred, pred zaslaním tovaru)

Poštová dobierka (platba pri prevzatí tovaru od doručovateľa)

Platba v hotovosti (platba pri osobnom prevzatí)

Doba dodania

Objednávky sa snažíme spracovať a odoslať v čo najkratšom čase. Ak je tovar skladom, expedujeme v deň objednania, resp. nasledujúci deň (pri platbe na účet, okamžite po pripísaní sumy na náš bankový účet), ak tovar nemáme na sklade snažíme sa objednávku vybaviť do 20 pracovných dní.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty (alebo telefonicky) predávajúcemu v lehote do 3 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, názov firmy alebo meno, adresu, tel. kontakt, e-mail. Po odoslaní tovaru nie je možné objednávku zrušiť.

Doprava

Tovar je doručovaný Slovenskou Poštou, Zásielkovňou, Kurierom DPD

POŠTA: Zasielku o hmotnosti >0,5kg odosielame ako doporučený list 

Ak hmotnosť zásielky presiahne 0,5 kg, odošleme ju ako “balík na poštu”, pošta Vás vyzve k vyzdvihnutiu pomocou SMS a oznámením v schránke (prosíme uvádzajte správne telefónne čislo)

Poštovné je účtované podľa hodnoty Vašej objednávky a spôsobu platby:

Prevodom na účet (platba vopred) – 2,80 €

Dobierka 3 € + 1,30 €

Osobný odber – 0 €

ZÁSIELKOVŇA :

 1. 2,50 € – platba vopred

 2. 2,50 € +1,30 € – dobierka

Pri výbere dopravy prostredníctvom Zásielkovňe nezabudnite zvoliť výdajné miesto vo Vašom okolí, kde si tovar vyzvihnete

K cenám za dodanie tovaru na Slovensko sa už nevzťahujú žiadne ďalšie poplatky

Pri objednávke nad 60,00 € (od 60,01 €) je doprava zadarmo

Vybavujeme aj CZ objednávky:

Zásielkovňa: Prevodom na účet (platba vopred) – 4 €

 Dobierka : 4 € + 1,30 €

Pri objednávke nad 80,00 € (od 80,01 €) je doprava zadarmo

Kurier DPD:   Prevodom na účet (platba vopred) : 6 €

 Dobierka 6 € + 1,30 €

Dobierku v CZ platite v CZK, teda sú možné kurzové rozdiely.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko resp. firma, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len, osobné údaje). Súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke robenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.somslovan.sk osobné údaje svojich zákazníkov, spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“Zákon o ochrane osobných údajov”).

Reklamácia a záruka

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platnou právnou normou. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je nám povinný okamžite nahlásiť. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.

Drobné odchýlky od tvarov, farebných odtieňov, alebo rozmerov výrobkov, sú zapríčinené ručnou výrobou a považujú sa za prípustné, nie je teda možné ich považovať za reklamovateľnú vadu. Všetky zverejňované údaje o výrobkoch ako sú rozmery, hmotnosti, design a pod., plnia iba orientačný účel a môžu sa z dôvodu ručnej výroby mierne líšiť.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním 

b) mechanické poškodenie

c) nedodržanie pokynov pri údržbe 

d) oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a pod. 

e) poškodenie tovaru počas prepravy k zákazníkovi

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom

– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho

– poškodenie zavinené doručovateľom

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy prostredníctvom formulára, s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.  Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

Formulár na vrátenie tovaru stiahnete tu.

Ako zásielku pripraviť na vrátenie

Kupujúci je povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Teda do 14 dní od momentu, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom bola prevzatá. K tovaru priložte doklad o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdŕžania zásielky.

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a teda mu vzniká povinnosť tovar prevziať. Pri neprevzatí tovaru je kupujúci povinný vzniknuté náklady bezodkladne uhradiť prevádzkovateľovi.

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov   

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je   SS Group s.r.o., IČO 36506508, so sídlom  Tarasa Ševčenka 44, Prešov, 08001  (ďalej len: “správca”).

Kontaktné údaje správcu sú :   Adresa: SS Group s.r.o, Tarasa Ševčenka 44, Prešov, 08001                                                         Telefón: +4219944000500 ,    Email: info@somslovan.sk

 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, jedného alebo viacerých špecifických faktorov , fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy / objednávky.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

        • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

        • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných              oznámení podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2.    Účelom spracovania osobných údajov je

        • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez ich poskytnutia  nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

       • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

       • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,  ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

• podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / a  realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby pri prevádzkovaní  e-shopu  a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním ,

       • zaisťujúce marketingové služby.

 Správca  nemá v úmysle, ani nebude  odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

      • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

      • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

      • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

      • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

      • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky, na adresu alebo email správcu uvedený v bode I. týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek.

 2.   Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2.    Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, taktiež pravidelnú aktualizáciu systému a zálohovanie..

 3.   Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili   s podmienkami ochrany osobných údajov a  že ich v celom rozsahu prijímate.

 2.    Správca je oprávnený tieto podmienky  zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní a zároveň Vám zašle novú verziu  na  Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.