pokresťanšťovanie

pokresťanšťovanie

POKRESŤANČOVANIE SLOVANOV BOL KRVAVÝ PROCES JATIEK, KTORÝ V KYJEVSKEJ RUSI VYHLADIL 75% OBYVATEĽSTVA A U NÁS TO NEBOLO O NIČ LEPŠIE, NO NAPRIEK TOMU SME MALI AŽ DO ROKU 991 MALI VLASTNÉ KNIEŽA, MENOM SVEULADO (védické meno). A AŽ PO JEHO SMRTI SA MAĎARI SO SVOJIM sv. ŠTEFANOM ROKU 997 “etablovali”. NO ANI NA TO BY SAMI NEMALI, IŠLO VTEDY O VEĽKÝ PROJEKT LIKVIDÁCIE “SLOVANSTVA” FORMOU NÁSILNÉHO ((( !!!INÉ U NÁS ANI NEBOLO, AK NEBERIEME DO ÚVAHY PROSPECHÁRSKYCH ZRADCOV!!!))) POKRESŤANČOVANIA, KTORÝ ZMIETOL DO ZABUDNUTIA CELÉ RODY SLOVANOV V EURÓPE VRATNE OBYVATEĽOV MALIČKEJ RUSI ALEBO MALIČKEJ TARTÁRIE (čiže nás).

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020