vnúknutie myšlienok predátorov

vnúknutie myšlienok predátorov

Nikolaj Levašov o získanie imunity pred pôsobením Temných
Získanie imunity pred pôsobením Temných prostredníctvo zvládnutie “vnútorného planetárneho cyklu evolučného vývoja”

A parazity, oboje “miestne” i “vesmírni” pôsobiace na ľudstvo, ihneď tejto naivity, ktorá je v určitých štádiách vývoja úplne prirodzená, využívajú. Títo parazity (nezávisle od druhu) majú veľký záujem na tom, udržiavať ľudí v naivite a nevedomosti tak dlho, ako je to len možné, a najlepšie – navždy!

Za týmto účelom používajú veľmi efektívne metódy. V závislosti na psycho-typu práve “vyrastené” osoby, začnú vykonávať psychické “spracovanie” s cieľom nájsť slabé miesta. Zvyčajne sa to deje takto. Najprv parazity preskenuje mozog zelenáča pre zistenie jeho konceptov a záujmov. Ak zelenáč veria v Boha, objaví sa pred ním ako jeho poslovia, alebo priamo predstierajú byť týmto Bohom. Ak zelenáč verí v existenciu mimozemských civilizácií, vyhlási sa za predstaviteľov tejto, bez určenia, o akú civilizácii sa presne jedná. Mnoho ľudí, ktorí sa teraz prebúdzajú, si z nejakého dôvodu myslia, že ak nadviažu kontakt, môže to byť len so silami svetla a svetlými civilizáciami. Pravdepodobne je to vďaka literatúre, ku ktorej majú prístup, rovnako ako vďaka všeobecne prijímaným konceptom a predstavám, konceptu, že mentálna úroveň planéty korešponduje s vysokým stupňom duchovného vývoja, ktorý je ľudstvu neúnavne vnucovaný. Preto ľudia všetky bytosti, nachádzajúce sa na tejto úrovni, automaticky umiestňujú do kategórie vysoko duchovne vyvinutých bytostí.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020