Základom všetkých náboženstiev bola vždy nevedomosť stáda

Základom všetkých náboženstiev bola vždy nevedomosť stáda

Základom všetkých náboženstiev bola vždy nevedomosť stáda

Základom všetkých náboženstiev bola vždy nevedomosť stáda, ktorá ľudí nútila veriť v to, čo nie je známe. Dnešné náboženstvá, ktoré sú násilím vnášané do obyvateľstva našej planéty, majú výraznú parazitickú podstatu a vytrvalo nás vedú ďalej od vedomostí k viere, k fanatickému prijímaniu niektorých informácií, ktoré sa nezakladajú na ničom a nikto ich nepreukázal.Kresťanstvo, rovnako ako všetky ostatné náboženstvá, spočíva na stáročných klamstvách , masových vraždách disidentov a jednoducho mysliacich ľudí, na nevedomosti a fanatizmu intoxikovaných národov. To je zreteľne viditeľné, ak venujete pozornosť niekoľkým jednoduchým otázkam, ktorých odpovede sú už dlho známe, ale sú starostlivo ututlané.Napríklad prečo cirkev naďalej tvrdí, že Ježiš Kristus bol údajne ukrižovaný v Jeruzaleme pred 2 000 rokmi? Veľa nevyvrátiteľných údajov skutočne naznačuje, že k jeho poprave došlo v Konštantínopole v 11. storočí, pred necelými tisíc rokmi! Prečo sa nám vnucuje, že križiacke výpravy sa „náhle“ začali organizovať mnoho storočí po ukrižovaní Ježiša Krista? Napokon je už úplne známe, že križiacke výpravy boli namierené proti tým, ktorí nechceli byť pokrstení a podriaďovať sa židovskému Bohu Jehovovi.Prečo nám kňazi naďalej klamú a opakujú, že Mária Mgdaléna bola prostitútka, a nie milovaná manželka Ježiša Krista a matka jeho detí – syna a dcéry? V Biblii nie je o Márii Magdaléne ani jedno zlé slovo, ale cirkevníci po celé storočia ohovárali manželku „svojho boha“ a usilovne hádzali bahno na oboch, aj na seba …Prečo je skutočné meno toho, ktorý sa po celý čas usilovne volal Ježiš Kristus, takmer po tisíc rokov usilovne utíchané? Kto má úžitok zo stoviek miliónov ľudí, ktorí žijú v nevedomosti, uctievajú čierneho Boha Jehovu a čoraz viac sa vrhajú do temnoty a stavu inteligentných zvierat? Prečo niekto pred nami tvrdošijne skrýva našu veľkú minulosť, v ktorej žil úžasný človek, svetlý hierarcha Radomír(Ježiš Kristus) – RADOSŤ SVETA ?V dokumentárnom filme”Радость Мира” „Radosť zo sveta“Tento film hovorí o človeku, ktorý sa pokúsil zmeniť priebeh historického procesu na našej planéte k lepšiemu. A o tých, ktorí mu bránili v uskutočňovaní jeho plánov, a potom celé storočia prenasledovali a ničili všetkých jeho potomkov, spolupracovníkov a nasledovníkov.V tomto filme uvidíte, čo je falošnosť hlavných dogiem cirkvi, a dozviete sa veľmi zaujímavú a do veľkej miery neočakávanú pravdu o každej z 12 otázok, o ktorých sa tu diskutuje.1,Sme neustále presvedčený o tom, že Kristus je všetko odpúšťa, múdry flegmatik, a najviac pokojné a milujúci náboženstvá na svete, je založené na jeho učenie .V skutočnosti nie je medzi Ježišom Kristom a kresťanstvom absolútne nič spoločné a kresťanstvo nenávidí nielen nás, ale dokonca aj svojho Boha.2,Hovorí sa nám, že evanjelisti, ktorí písali „Sväté písmo“ a nevideli v ich očiach Ježiša Krista, stále písali čistú, svätú pravdu.V skutočnosti boli evanjeliá napísané v 16. storočí, existujú o tom písomné dôkazy a v nich skutočne nájdete niekoľko nedotknutých kúskov pravdy. 3,Predpokladá sa, že niekto menom Judáš zradil Krista za 30 strieborných (dnes je to zhruba 8 – 10 tisíc dolárov) a dokonca ho v úplnej tme upozornil na stráže.Táto naivná lož sa rozpadá na prach, ak si spomenieme, že v tom čase ešte neexistovali mince, ale boli počítané do malých zlatých tehličiek – talanov alebo kúskov striebra, odrezaných z guľatej tyče. A tieto kúsky sa volali … rubľov!4,Už dávno sme si zvykli, že Ježiša súdil údajný rímsky miestodržiteľ v Judsku Pontský Pilát, ktorý si v jednom z filmov „umyl ruky“.Ježiš Kristus (Radomír) však bol po polnoci súdený na stretnutí židovských veľkňazov v synagóge. A samozrejme, tento satanský súd ho odsúdil na bolestivú popravu.5,Evanjeliá, ktoré boli v minulosti viackrát upravené, spomínajú zatmenie slnka a zemetrasenie, ku ktorému údajne došlo do 3 hodín po smrti Ježiša Krista na Kalvárii.Dnes je presne stanovené, že v tom čase na tom mieste tieto prírodné javy neboli a ani nemohli byť. Ale tieto javy boli zaznamenané v Konštantínopole v 11. storočí nášho letopočtu. Vďaka tomu bolo možné nájsť ďalšie dôkazy o tom, že v Carihrade sa v roku 1086 n. L. Vykonala rituálna poprava Ježiša Krista (Radomíra).6,Cirkevníci nám neúnavne opakujú, že kresťanstvo je údajne duchovným pokrmom, náboženstvom pre spásu duší celého ľudstva.Kresťanstvo je v skutočnosti duševný jed, ktorý zombí ľudí, zlomí vôľu, zabije myseľ a premení ich na nevedomých a poslušných otrokov.7,Naučili nás, že kresťanský sviatok Veľkej noci je oslavou vzkriesenia Ježiša Krista po krutej poprave.V skutočnosti Pesach je židovský sviatok, ktorý bol automaticky zahrnuté vo všetkých náboženstvách odvodených od judaizmu, vrátane kresťanstva.8,Mali sme si zvyknúť, že Dionýzov kult je dobrou dovolenkou bez zhýralosti, bez nadmerného pitia vína a bez orgií.V skutočnosti je Dionýzov Kul (grécke náboženstvo) čierne náboženstvo, ktoré bolo v Rusku zavedené ohňom a mečom. V stredoveku bola premenovaná na kresťanstvo.9,Je všeobecne známe, že križiacke výpravy organizované Svätým pápežstvom boli zamerané na pomstu tým, ktorí ukrižovali „kresťanského Boha“ Ježiša Krista.Zbojníkov-žoldnierov, ktorých začali oveľa neskôr nazývať „križiakmi“, však poslal Rím iba preto, aby zničili národy, ktoré sa bránili nútenému krstu a zotročeniu, proti gójom.10,Kresťanskí kazatelia nám neúnavne opakujú, že „páni“ Ježiša Krista boli popravení v meste, ktoré sa dnes volá Jeruzalem a je v Izraeli.Slovo „Jeruzalem“ v skutočnosti označovalo ústredie veľkňaza s dominantným náboženstvom v krajine. Podobne, ako sa slovo „hlavné mesto“ nazývalo mesto, v ktorom bol najvyšší vládca krajiny.11,Cirkevníci nazývajú Radomír (Ježiš Kristus) teraz Boh, teraz Pán, teraz Boží Syn, zoslaní k nám, aby zmierili naše hriechy atď. V skutočnosti bol Radomir beloch s veľmi vysokou úrovňou evolučného vývoja. Skutočne ho poslali mudrci k Židom, aby sa pokúsil vytiahnuť tento ľud z pazúrov hierarchov Temných síl.12,Kresťanstvo neprestáva učiť svoje ovce, že ak ste nešťastní, chudobní a chorí, znamená to, že vás Boh miluje. Musíte vydržať všetko , nebrániť sa násiliu a všetkým všetkým odpúšťať .

V skutočnosti je to všetko čistý podvod. Aby sme sa o tom presvedčili, stačí sa pozrieť na pozemských „Božích služobníkov“ a odhadnúť veľkosť a príjem ich „ náboženskej spoločnosti” – najväčšej bandy klamárov, zlodejov a vrahov na svete.Film je veľmi výstižný, výstižný a obsahuje určité dôkazy o všetkom, čo bolo povedané vyššie. Robí sa to preto, aby sme sa vrátili na správny základ poznania, pomocou ktorého sa takmer všetky udalosti, ktoré sa udiali v pozemskej kronike, chápu úplne inak. Pomocou novej paradigmy, ktorú prvýkrát oznámil akademik Nikolaj Levašov , bolo možné oveľa ľahšie a rýchlejšie porozumieť nielen prírodným javom, ale aj mnohým spoločenským procesom, ktoré na našej planéte prebiehali za posledných niekoľko stotisíc rokov.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020