VIDEO: SPDR finančná a ekonomická nádej pre Slovensko

VIDEO: SPDR finančná a ekonomická nádej pre Slovensko

VIDEO: SPDR finančná a ekonomická nádej pre Slovensko

Poznáte to, chce to zmenu, a to čo najskôr! Isto sa sami často stretávate s témou v rozhovoroch s Rodinou, priateľmi, so známymi vo vašom okolí či v práci, čo Človek a Národ nechce a na druhej strane, že chce nejakú zmenu. Ľudia si však nevedia zadefinovať, ako by tá zmena mala vyzerať. Čo by do ich životov mala priniesť. 

Prakticky neustále používajú v rôznych spojeniach slovo – zmena, ktorú by chceli, aby  sa stala v ich živote. Nikde však nepočujete riešenie pre východisko zo situácie, v ktorej sa v súčasnosti Človek nachádza. Dostávame sa preto k otázke, aký je zmysel a dôvod vzniku SLOVENSKÉHO PODIELOVÉHO DRUŽSTVA ROD „SPDR“?

_ _ _ 

Na začiatok začneme tým, že si priblížime, čo znamená názov samotného družstva SPDR. 

Slovenské – myšlienka názvu vznikla na teritoriálnom území Slovenskej republiky. Družstvo, ako právny subjekt, vzniklo na Slovensku. 

Podielové – členom družstva sa môže stať ktorýkoľvek Človek žijúci na našom teritoriálnom území aj vrátane iných teritórií, ako rovnoprávny podielnik. Každý podielnik má právo na podiel v družstve a taktiež má právo na prerozdelenie zisku v rámci SPDR. Podielnik má právo na prerozdelenie všetkých aktív, vrátane všetkých vymožeností a pôžitkov, ktoré družstvo bude poskytovať oproti tomu sa vyžaduje, aby dodržiaval pravidlá družstva, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Družstva.

Družstvo – je právny subjekt, na ktorom vieme a môžeme na základe medzinárodného práva, neporušujúc akékoľvek lokálne právo, vytvoriť inštrument, právny organizmus, ktorý vie prostredníctvom seba, ako právneho subjektu komunikovať a realizovať ciele Družstva, nielen pre všetkých ľudí žijúcich na teritóriu Slovenskej Republiky, ale aj na ostatných teritóriách Slovanských Národov, za predpokladu, že sa stanú členmi Družstva. Na základe prejavu slobodnej vôle, každého jednotlivca. 

Rod – Rodina, Rod, Národ, Príroda,…

Aký je zmysel a stratégia SPDR ?

Zmyslom založenia SPDR, bolo predložiť štruktúru právneho subjektu, ako základný kameň nového spolužitia ľudí žijúcich na tomto teritóriu a na podstate medzinárodného práva na báze pravdy, svedomia a spravodlivosti, samoorganizovaných v tomto právnom subjekte. SPDR je súčasťou medzinárodnej finančnej inštitúcie International Treasury Monetary 1, registrovanej v OSN ID: 626139. 

International Treasury M1, ako hlavný držiteľ a správca celosvetových zlatých rezerv a všetkých zlatých kolaterálnych účtov.

Akým spôsobom by sa mala uberať nádej samotných Slovanov a poskytnúť nášmu Národu východisko z tejto situácie, v ktorej sa momentálne nachádzame?

Stratégia SPDR je konanie dobra, v konaní každého jednotlivca. Našou základnou ideou je čistá a svetlá myšlienka a práca s ňou. Považujeme za dôležité komunikovať, že SPDR je apolitický právny subjekt, ktorý sa žiadnym spôsobom a za žiadnych okolností nezaujíma o politiku a politické záležitosti Slovenskej Republiky a iných krajín. SPDR je alternatíva k systému, ktorý máme na teritoriálnom území Slovenskej Republiky. SPDR, medzinárodná finančná spoločnosť, sa riadi Medzinárodným právom, rešpektujúca teritoriálne, lokálne právo a Ústavu Slovenskej Republiky. Družstvo SPDR okrem iného prináša aj kultúru spolužitia, Slovanskú kultúru a má záujem realizovať projekty, prostredníctvom finančných investícií pre podporu nášho Slovenského – Slovanského Národa v rámci družstva, pre blaho každého jedinca, jeho Rodiny, jeho Rodu a Národa.

Radi by sme vás pozvali vypočuť si celý príhovor Predsedu predstavenstva SPDR Mgr. Emila Skirkaniča. 

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

Prvým krokom, ako sa stať podielnikom SPDR, byť jeho súčasťou a užívať všetky benefity, ktoré družstvo ponúka, je online registrácia na stránke SPDR. Na stránke SPDR získate bližšie informácie o jednotlivých krokoch Ako sa stať podielnikom SPDR.

Dôležité: Registráciu do SPDR spustíme čoskoro. 

autor: SPDR

Zdroj: SPDR/ Slovanské Noviny

You must be logged in to post a comment