Védizmus

Védizmus

Védizmus

nie je náboženstvo ani kult. Védizmus – to je kozmický kódex našich Predkov. Svetonázor dávnych Slavianov NIE JE KULTOM uctievania, to je KULTÚRA a dávne systematizované Učenie, obsiahnuté znaniami, vedomosťami a skúsenosťou našich Predkov, so súvisiacou bázňou a úctou k okolitému Svetu!

Slavianský Védizmus, to je Вѣра (VieRa) našich Predkov, Вѣра Chrámom, ktorým je samotná Príroda.

Pojem „Вѣра“ – to je „PRESVETLENIE ZNALOSŤAMI“; „KOZMICKÁ ŽIARIACA MÚDROSŤ“; „VZÁJOMNÉ PREPOJENIE (Вѣ) SVETLA (Pa) a zapisuje sa dvomi RUNAMI a preto má dva Korene – Вѣ (Vie) a Pa (Ra). Prvá Runa označuje zvuk „Вѣ“ a znamená ZNALOSŤ, VEDOMOSŤ, MÚDROSŤ! Druhá Runa označuje zvuk „РА (Ra)“ a znamená SVETLO, POČIATOČNÉ SVETLO!“

Aby sme pochopili obraz bukvice „Ять (Jať)“ – ѣ, pozrime sa na grafiku: „◦“ (pozemské bytie) + „I“ (nebeské bytie) + „―“ (priedel) = „ѣ“. Z tohto vychádza obraz: „vzájomný vzťah pozemských a nebeských štruktúr, ohraničený priedelom (hranicou); božské prepojenie (zjednotenie Kozmického a pozemského bytia). Vyslovuje sa: ѣ – ie.

„Вѣра – to už je stav človeka, ktorý dosiahol stav osvietenia znalosťou a tak sa už sám stáva NOSITEĽOM SVETLA, ZNALOSTÍ. Spravidla takých ľudí bývalo málo a oni tvorili Duchovnú elitu Rusov a preto takýchto ľudí nazývali „jasnosťami“, pretože z takýchto ľudí vychádzalo SVETLO a mnohí z našich Predkov videlo toto SVETLO na vlastné oči!“

Už pred mnohými tisícročiami mali dávny slaviani celostný systém POHĽADU na SVET, ktorý bol založený na troch hlavných sférach: Jav, Nav a Prav – prvopočiatočnou staroslavianskou trojicou. Kozmos dávnych slavianov bol mnohorozmerný a predstavoval štruktúru, v ktorej Človek žil v súlade s Konmi (nie za-Konmi, pretože zákon sa nachádza mimo Konu, za Konom) Roda a Svaroga v súlade s prírodno-astronomickým kalendárom – Koľady Darom. Kozmickým zborníkom KONov! V tomto evolučnom zriadení sa na Jav pozeralo ako na pozemskú fázu bytia, Nav bola nebeská (jemnohmotná sféra života) a Prav vyjadrovala jediný Kon, ktorá bola nad obomi sférami. Nakoľko boli naši Predkovia nerozlučne zviazaní s Prírodou, boli jej súčasťou a poznávali Prírodné Kony zvnútra, cez seba, tak toto ich vnímanie bolo živé, dynamické a MNOHOROZMERNÉ, ako samotná Príroda. Spočiatku sa naši Predkovia nazývali PRAVSLÁVNYMI (teda velebiaci, sláviaci Prav), tento termín prešiel do tábora kresťanstva oveľa neskôr a zmenil podstatu svojho významu v dnes všeobecnom chápaní (t.j. pravoslávni), rovnako ako SVASTIKA – čistý staroÁrijský znak pohybujúcej sa galaxie a naša slnečná sústava sa nachádza na okraji jedného z ramien tejto galaxie. 

VÉDIZMUS – to je kozmické videnie sveta. To je celostné poznanie princípov harmonického fungovania vesmíru a KOZMOSU, vyjadrené v predstavení o vzťahu kozmických síl, ich množstevných prejavov v jedinom a jediné – v množstevnom. 

Védizmus priniesli do Indie naši Predkovia. Gramotní hinduisti vedia o tom, že Védy im priniesli BIELY RIŠI (mudrci), ktorí prišli zo Severu. Ale po celom svete sa neustále rozširuje rozprávka o nepredstaviteľne múdrych a duchovných indoch, ktorí vytvorili Védy ešte od nepamäti, takmer že nie pred 8 tisíc rokmi a že práve oni sú už dávno tí najmúdrejší, najpravednejší, najosvietenejší atď. atp.. A títo „osvietení“ indovia nielenže nevyvracajú túto lacnú lož, ale ju všemožne podporujú, podvádzajúc milióny ľudí a „zarábajúc“ na tomto veľmi slušné a veľmi nepravedné peniaze. 

Prvý Árijský pochod do Dravidie bol zorganizovaný v roku 2692 p.n.l. Slaviano-Árijcami, ktorí prišli do dávnej Indie, boli nositeľmi Védickej civilizácie, neporovnateľne vyššej, aká bola v kmeňoch Dravidov a Nagov. Aborigénov nepochybne prekvapili znalosti a zručnosti bielych ľudí, ktorí prišli zo Severu. Zvlášť ich prekvapili najmä nepochopiteľné možnosti URov – učiteľov a strážcov ľudí Bielej Rasy, ktorí prileteli na Midgard z inej zemegule. URi boli veľmi vysokého vzrastu (3 a viac metrov – skutoční obri) a aborigéni ich skutočne považovali za Bohov. Úplne rovnako sa správali k URom aj ľudia červenej rasy na území oboch Amerík, aj ľudia žltej rasy v dávnej Čajne. 

Slaviano-Árijci prijdúc do Indie zachrániť plemeno čiernej rasy od vyhynutia, mali úplne inú mentalitu, nie takú, aká bola medzi indami a zďaleka nie taká, akú ju máme teraz.

Rozsiahly panteón slavianských Bohov, predstavený vo „VlesKnihe (Velesovej Knihe)“ je všeobecným uceleným systémom fungujúcim na základe skutočných Konov bytia. 

My – sme deti a vnuci Bohov, rodnými po Krvi a Predurčení. MY za všetko nesieme zodpovednosť. Pretože prevzatie na seba stupňa zodpovednosti za kvalitu okolitého Sveta je najdôležitejším krokom na ceste ustanovenia seba ako TVORCU. Naši Predkovia Blahorečili Bohov a Slávili Ich Veľkosť a Múdrosť, za čo ich nazývali „slavianmi“. To znamená MY SME POVINNÍ TVORIŤ svet, v ktorom žijeme. Tvoriť svoju rodinu, Rod, vzájomné vzťahy s ostatnými Rodmi, aj existujúcimi spolu s nami rastlinami, zvieratami, vtákmi, územiami, vodami, nerastnými surovinami a ríšou kamennou. POZEMSKÝ ŽIVOT JE DANÝ ČLOVEKU NA ZDOKONAĽOVANIE A PRIBLÍŽENIE SA K BOHOM „ČISTOTOU TELA A DUŠE“. OD STUPŇA POZNANIA KONOV PRAVI A PLNENIA ICH NA POZEMSKEJ PÚTI ZÁVISÍ, ČI SA STANE ČLOVEK BOŽSTVOM ALEBO PREJDE MEDZI NÍZKOFREKVENČNÉ BYTOSTI. 

Naši Predkovia pod Bohmi chápali Človeka na vysokej úrovni Vývoja, ktorý dosiahol OSVIETENIE ZNALOSŤOU – to je „POROZUMENIE ČLOVEKA PRÍČINNO-DÔSLEDKOVÝCH VÄZIEB V PRÍRODE A ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI a osobné POROZUMENIE ako, kedy, prečo a čo spôsobí DOPUSTENIE VEDOMÉHO ZÁSAHU ČLOVEKA do tohto všetkého.“

Ako vždy hovorím – Kultúra našich Predkov je náuka, veda fixovaná na úrovni tradícií a morálky. Naši vzdialení Predkovia vedeli o okolitom svete omnoho viac, ako my vieme dnes, pretože ich vládcami boli (a doteraz sú na zemeguliach Starej Rasy) Svetlí Hierarchovia – najušľachtilejší, vediaci a mocní ľudia svojich zemegúľ, vedúcich nahor za sebou ostatných a nie mizerní zlodeji a paraziti, sťahujúcich všetkých ku dnu, ako to je medzi nami

zdroj: somslovan.sk/ múdrosť predkov a útroby internetu

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020