Vatikán požiadal o stretnutie s tromi najsilnejšími človekmi

Vatikán požiadal o stretnutie s tromi najsilnejšími človekmi

Vatikán požiadal o stretnutie s tromi  najsilnejšími človekmi

Prebieha celosvetová vojna, Bieli Žreci už nadobúdajú prevahu. Jednou z fáz vojny bolo, že naši žreci „vypli“ v podstate celú – pôvodne našu – symboliku, ktorú predtým prevzali Temní (vrátane Jezuitov) a v tajných spoločnostiach na báze slobodomurárstva používali proti nám. Temná mágia je postavená na artefaktoch, t.j. na symboloch, ktoré dokážu meniť energeticko-informačný priestor, alebo inak povedané meniť programy v Éteri. Éter je Živlom najvyšším, t.j. Sférou príčin. Čo je naprogramované v Éteri, to sa skôr alebo neskôr nevyhnutne odohrá aj v materiálnom svete, lebo to prenesú nižšie Éteru podriadené Živly. Len dodajme, že tieto artefakty v minulosti križiaci odobrali našim Predkom pri pokresťančovaní – a teda fyzickej likvidácii.Teraz nám „podávajú“ poznatky ohľadom týchto faktov, ale to iba a jedine preto, lebo už NEFUNGUJÚ. Treba povedať aj to, že Vatikán podniká celosvetovo kroky, aby ich artefakty (nimi nakradnuté) boli obnovené – ale bezúspešne. V tomto roku (2018) bola delegácia za túto oblasť zodpovedného kardinála aj s expertnou skupinou – domyslite si asi akou – v Rusku. Stretnutie bolo sprostredkované spravodajskými kanálmi. Vatikán požiadal ruskú stranu, aby zabezpečila stretnutie s tromi energeticky najsilnejšími človekmi Ruska – čo sa aj stalo. Všetci dostali ponuku – samozrejme veľmi vysokú – že ak obnovia fungovanie starých, slovanských artefaktov, tak si budú žiť ako králi… Všetci odmietli. Zároveň však vyjadrili nádej, že ak im už tieto staré slovanské artefakty nefungujú, tak nech im ich vrátia – oni si už s nimi poradia. Tento návrh však bol pre Vatikán neprijateľný.Mnohí si naivne myslia, že chudáčik pápež chce iba dobre a len akýsi zlí ľudia to akosi „kazia“. Nuž, kto chce, nech si to myslí – o pôvode myšlienok si povieme o trochu nižšie. Treba však vedieť, že to, čo voláme MATRIX implementuje po svete práve Vatikán. O Matrixe sme už neraz písali aj hovorili, ale nezaškodí povedať trochu viac. Film nám ukázal, že existuje Matričné riadenie obyvateľstva (populárne Matrix), ale to oznámili verejne iba a jedine preto, aby sa vyhli Karme – teda následku porušovania Konu. Ak odpracovanie dobrovoľne prevezme niekto iný, tak oni sú zase – už po koľký raz? – mimo znášania dôsledkov. Veď kresťanstvo stojí najmä na odpustení a pokání – teda dobrovoľnom preberaní a odrábaní cudzej Karmy.Matrica ukázaná vo filme je PRÁZDNA. Skutočná musí vždy obsahovať pole Hry, pravidlá a aj podmienky fungovania. Vatikán už implementoval po svete nejednu Matricu, tú poslednú – ktorá sa ujala v celom Západnom svete a bohužiaľ už aj u nás – môžeme nazvať „JA EGOISTA“, alebo inak aj „PO MNE POTOPA“. Svetlí žreci už dokázali zablokovať jej implementáciu v Rusku, hoci RPC sa naozaj tvrdo snažilo. To neznamená, že najmä vo veľkých mestách jej elementy nefungujú, ale celoplošné nasadenie v Rusku zlyhalo.V tejto súvislosti uveďme krátku rozprávočku od L. N. Tolstoja: KOĽKO ČLOVEKOV?Na svadbu sa zišlo veľa ľudí. Domáci si najal robotníka a hovorí: „Ty mi pozri, koľko ľudí mám na svadbe“. Robotník šiel a položil pri dverách k prahu kúsok brvna. Potom si sadol obďaleč a čakal, kedy budú hostia vychádzať z chalupy.Začali sa rozchádzať. Každý kto vyšiel zakopol o brvno, zahrešil a šiel preč. Iba jedna starena vyšla, potkla sa a odtlačila brvno.Robotník sa vrátil k domácemu. Ten sa ho spýtal: „Bolo na svadbe veľa človekov?“Robotník odpovedal: „Len jediný a bola to tá starena.“A prečo tak?To preto, lebo som privalil k verande kúsok brvna. Všetci sa oň potkli a neodvalili ho – a tak robia ovce. Ale jedna starena odvalila, aby sa iní oň nepotkli. A tak robia iba človekovia. Iba ona je Človek.- Lev Nikolajevič Tolstoj///Pozrime sa trochu hlbšie do podstaty toho, čo tradične nazývame „myslenie“.Naše fyzické telo nie je prispôsobené na tvorbu myšlienok – sme z tohto pohľadu veľmi jednoduché bytosti. Sme schopní myšlienky iba prijímať a prepúšťať cez seba. Sme teda „navrhnutí“ ako prijímače. Naše fyzikálne parametre neumožňujú nijakú „výrobu“ myšlienok.Na základe našich životných skúseností – z aktuálneho života a aj životov minulých – prijímame ten či onen druh myšlienok. V Jemnohmotnom Svete sú myšlienky „ponúkané“ na každom rohu. Ak by sme si to chceli priblížiť, tak je to ako obrovské množstvo predajní a stánkov, kde ponúkajú myšlienky „lacné“ (nízke) a aj „drahé“ (vysoké). Samozrejme, že s predajom je spojená aj obrovská reklamná kampaň.Keď nás reklamná kampaň osloví a myšlienku prijmeme – t.j. prepustíme ju cez seba – zvykneme zaujať postoj „to je moja myšlienka“. V skutočnosti je to však analógia toho, ako keď si ideme kupovať napríklad oblečenie. Nezhotovili sme vlákna ani priadzu, neutkali sme látku, nenavrhli strih a nevystrihli ho ani nezošili, nezostavili sme stroje, ktoré zabezpečujú všetko – od zberu surovín cez tkanie látok po šitie a balenie – ale keď si odev kúpime, tak povieme „je to môj odev“. Ale dovtedy, kým sme si oblečenie nekúpili NEBOLO NAŠE.Pre nákup oblečenia máme svoje obľúbené obchody – a presne tak to je aj s myšlienkami. Myšlienky vyrábajú v Jemnohmotnom Svete špeciálne „stroje“. Nám je ponúkaný vždy iba „finálny produkt“. V Jemnohmotnom Svete však môžu myšlienky vyrábať aj veľké „organizácie“ – ako sú napríklad EGREGORY. Obrovské množstvo myšlienok vyrába egregoriálna štruktúra ALKOHOLIZMUS, FAJČENIE A KONZUMÁCIA TABAKU, NARKOMÁNIA, ŠPORTOVÝ SEX, GAMBLING…Ak napríklad človek začne rozmýšľať o konzumácii alkoholu, tak jednak vydá svoje peniaze na kúpu alkoholu, a zároveň pitím alkoholu sa stane členom Egregoru „SPOTREBITEĽOV ALKOHOLU“. Egregor vždy žije – je to energeticko-informačná bytosť, ktorá vznikla koncentráciou určitého druhu energie spôsobom dosiahnutia kritického množstva a teda nadobudnutím vedomia samoexistencie – z dodávok životnej energie svojich členov/donorov.Medzi nami žije množstvo obyvateľov, ktorí sú sprostredkovateľmi Egregorov. Napríklad sprostredkovateľmi egregoriálnych štruktúr môžu byť čerti, besi, démoni, Satan, ale pôsobiť môžu aj zo Svetlej strany – napríklad anjeli strážcovia (prečo strážia je však druhá vec).Platíme vždy našou životnou silou, životnou energiou.Prečo k nám prichádzajú práve také myšlienky ako prichádzajú? Prečo práve taký či onaký druh? Vždy ide o to, že máme nejaké dohody z minulosti s tými-ktorými konkrétnymi dodávateľmi. V minulosti sme boli s nimi v kontakte alebo sme sa na nich obracali (vrátane minulých životov). Ono to pokračuje presne ako povedzme na počítači. Ak ste nejakú stránku – hoci aj v procese hľadania niečoho iného – raz navštívili, tak reklamy z nej vám budú – spam – prichádzať stále.Táto oblasť je vo sfére, ktorú nazývame Éter alebo aj Akaši. Tu sú uložené aj „produkty“ našich minulých životov. Tieto generujú špeciálne podmienený druh myšlienok, ktoré potom zostupujú do mysle a začínajú pôsobiť.Bieli človekovia sa rodia s čistými energetickými telami – ak chcete biopoľom – k zahmlievaniu dochádza až vplyvom práce nášho vedomia, presnejšie vplyvom konkrétnych myšlienok, ktoré neodmietne ale prepúšťa. Vedomie je uvedomovanie si ZNANIA a ZNANIE závisí od toho, v akej výške máme ŽivAtmu, teda to, s čím sa zjednocujeme, s čím identifikujeme svoje „JA“.Vždy a zásadne sa treba starať o čistotu energetických tiel – biopolí – lebo inak nevidíme jasne vôkol seba. Pozeráme na okolitý sveta cez prizmu všakovakých negatívov, ktoré sa – úmyselne aj neúmyselne ale reálne – nalepili na povrch našich energetických tiel. Problémom je to, že ak prenikli už hlbšie – na vnútorné telá – tak ich často zvonku ani nevidno a môžu uniknúť aj cvičeným citlivcom. Svoje temné dielo však konajú.Kto sa niekedy snažil zastaviť chod myšlienok, ten v Jemnohmotnom Svete mohol uvidieť, ako po tom, ako sa vzdialil od toku myšlienok tie zostupujú zhora nadol pred ním – presne ako vo filme Matrix:Je to proste SPAM. Dá sa dokonca zistiť odkiaľ každý tok zostupuje.Základným stavom je čistá myseľ – bez zahmlievania externými vplyvmi (myšlienkami). Ak chceme niečo zistiť, tak sa môžeme napojiť na čistý zdroj informácií – voláme to najčastejšie Kronika Akaši (Éteru). Jeden fakt si musíme uvedomiť – nemáme žiadne ZNANIE, všetko nám je ODOVZDÁVANÉ. My rozhodujeme o tom, odkiaľ ho berieme a ako s ním zaobchádzame. Nič viac a nič menej.Každá informácia je svojou podstatou to, čo dnes populárne nazývame CHANNELING, t.j. zostupuje k nám po kanáloch. Znamená to, že každá má konkrétny zdroj odkiaľ pochádza, t.j. zostupuje. Vždy prichádza z niektorej konkrétnej oblasti 12-rozmernej Hry. Prečo to je tak?Astrál si môžeme predstaviť ako ohromný, nekonečný hviezdy priestor – Vesmír. V ňom sa žiť nedá – teda v takej podobe, ako poznáme Život my. Preto Jemnohmotný Svet vytvoril pre každého z nás špeciálnu Jemnohmotnú Rovinu, ktorá zvonku vyzerá ako vajce. Vnútri má 12-vrstvovú (rozmernostnú) štruktúru, ktorá je určitým spôsobom „kópiou“ časti Astrálu. Preto tento priestor často nazývame aj Mikrokozmos. Ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok.Každá z vrstiev 12-rozmerného priestoru vnútri „vajíčka“ je podobou konkrétnej priestorovej existencie časti Vesmíru, čo naša mytológia pozná ako JAV-NAV-PRAV. V knihách Véd sa o tom hovorí, ale najcennejšia je v tomto zmysle Kniha Svetla. Je to vo svetovej literatúre ABSOLÚTNY UNIKÁT. Žiadna iná, verejnosti dostupná kniha nepodáva opis mnohorozmernej, mnohoúrovňovej štruktúry Jemnohmotného Sveta. A už vôbec nie Biblia či Korán.Do tohto „vajíčka“ je „inštalovaná“ naša sústava jemnohmotných tiel – teda presnejšie po 12. rozmernosť. Vyššie rozmernosti – podľa Véd sme 16-rozmerné bytosti – sú už mimo 12-rozmernej Hry. Ak Tvorca 12-rozmernej Hry ju uzavrie (čo už oznámil) a zruší (zatiaľ existuje), tak len tí, ktorých vedomie vystúpilo nad 12-rozmernú škálu prežijú. Mýlia sa tí, ktorí predpokladajú, že Stvoriteľ počká na každého… ale majú slobodu si tak myslieť. Poznanie však už zostúpilo, aj varovaní a výstrah je dosť. Príčina teda existuje, reakcia na ňu je naša zodpovednosť.S predstavami takejto „konštrukcie“ sú samozrejme problémy – hovoríme o mnohorozmernom priestore – všetky zobrazenia sú vyložene Obrazné. Inak sa to ani nedá.Hoci výstup energetického kanálu zo sústavy energetických tiel môžeme považovať za priamy nahor, v skutočnosti ŽivAtma musí najskôr vystúpiť NAPRAVO z 12-rozmernej Hry. Odtiaľ pochádza aj názov PRAV v podmienkach Mikrokozmu. Čo však je naozaj priamo a čo „zákruta“ vo vyšších rozmernostných sústavách je úplne iná otázka.Každá rozmernosť vnútri Hry má svojich adeptov na Zemi. Títo sú na svoju úlohu vychovávaní už od útleho detstva. Takouto bola napríklad Blavatská. Bola adeptom jedného, konkrétneho egregoriálneho systému. Keď skončí výchova-príprava adepta, tak adept začína šíriť konkrétne, ich myšlienky tu na Zemi. Medzi takýchto adeptom patrili aj Rerichovci a ich systém Agni Jogy. Je to egregoriálny systém, rovnaký prípad je Levašov či Grálistami šírená Allatra.Treba poznamenať, že adeptom egregoriálneho systému nebola Vanga – ona do Jemnohmotného Sveta chodila priamo.V 12-rozmernej Hre existuje veľmi veľa škôl, ktoré rozpracovávajú a šíria HORIZONTÁLNE znanie:

Napríklad 1-2-3 rovinnosť šíri HORIZONTÁLNE ZNANIE kresťanstva;

4-5-6 rovinnosť šíri HORIZONTÁLNE ZNANIE Slovanstva (Patriarchátu);7-8-9 rovinnosť šíri HORIZONTÁLNE ZNANIE Matriarchátu;

10-11-12 šíri HORIZONTÁLNE ZNANIE o Zlatom Veku.

Každú z dnes šírených informácií – knižná ponuka je zaplavená všakovakými titulmi na takéto témy – je možné umiestniť do jednej, konkrétnej rozmernostnej štruktúry. To zároveň znamená, že všetky majú Pravdu, všetky obsahujú Istinu danej Horizontálnej formy znania.Informácie o pôvode (umiestnení) horizontálnej školy sú neraz uvedené priamo v odovzdávanej informácii. Najčastejšie je reč napríklad o tom, že budeme žiť v “päťrozmernom” priestore, že pribudne “štvrtý” rozmer a podobne. Jemnohmotný Svet takto oznamuje z akej rozmernosti informácia prišla. Ako ju dešifruje a podá konkrétny adept je zase iná záležitosť. V každej rozmernosti možno “ostať” veľmi dlho, veď ŽivAtmu si môžeme predstaviť ako bod mimo času a priestoru (Duchovná častica), ktorý je umiestnený v objeme. Každý objem (ako aj plocha) obsahuje nekonečný počet bodov. Ak sa naše vedomie veľmi “vážne” (nie ako do Hry, preto je dôležitý stav vedomia “ako v hre”) vlepí do konkrétnej rozmernostnej úrovne, tak tam môže ostať aj niekoľko životov. Znamená to však, že takýto človek prestal stúpať nahor po Ceste Duchovného Vývoja. A dnes už vieme aj to, že štvrtý či piaty rozmer nestačí…Je tiež vidno, že každá kniha z jednej horizontálnej školy sa líši od kníh iných horizontálnych škôl. Je to preto, lebo Istina jednej rozmernostnej štruktúry je iná ako Istina druhej rozmernostnej štruktúry. Tieto rozdiely sú často kardinálne.To, čo tvrdia kresťanské knihy sa líši od toho, čo tvrdia knihy scientológov, ktoré sa zase líšia od kníh slovanských, atď. Všetky sú však pravdivé, t.j. Istinné. Akurát že Istín je nekonečné množstvo. Všetky však prinášajú konkrétne horizontálne znanie – opis konkrétnej horizontálnej Istiny.Nám je však najdôležitejšie vedieť, ako stúpať NAHOR PO ZLATEJ, STREDNEJ CESTE DUCHOVNÉHO OSVIETENIA a pritom sa nikde – v žiadnej horizontálnej rozmernosti – nezastavovať, t.j. neodbočovať ani vpravo ani vľavo. O tom hovorí obraz Iliu Muromca pred krížnym kameňom. Len cesta nahor je naša cesta – ale ciest doprava aj doľava je nekonečné množstvo. Komu je známe učenie tibetskej Šambaly určite zistil, že odbočovanie a zábava na horizontálnej úrovni je mámenie Maji, ktorá odlákava z nastúpenej cesty.Tento krížny kameň stojí pred nami každú minútu či sekundu nášho života a každú minútu či sekundu nášho života sami rozhodujeme ako ďalej.Treba si dobre uvedomiť aj ďalšiu súvislosť – to, čo dnes poznáme ako SLOVANSTVO je jeho podoba v patriarcháte, ktorou sa obyvateľstvo uchránilo – aspoň teda časť – pred definitívnou likvidáciou pokresťančením. Keď Zem vstupovala do fázy Noci Svaroga (Kali Jugy), tak Žreci pripravili pre nás takú „výbavu“ aby sme Noc Svaroga prežili. Preto dôraz na kroje, výšivky, oberegy a podobne. Môžeme si to prirovnať aj k príprave na veľmi tvrdú zimu. Tieto vonkajšie znaky našej identity svojou podstatou zodpovedajú kožuchom, kapcom, rukaviciam, lampášom, saniam a vôbec všetkému, čo potrebuje človek v Prírode na prežitie tuhej zimy. Keď však zima odíde, tak odkladáme aj kožuchy, kapce, lampáše, zateplené oblečenie a podobne. Predstavte si, že na jar začnú radostne zurčať potôčky a my sa chceme z jedného z nich na lúke v lese napiť. Budeme k nemu utekať v kožuchu, kapcoch, rukaviciach a s lampášom? Pomôžu nám v už teplej jari? Teda tak aj s našou atributikou. Samozrejme, že je naša. Niet žiadnej chyby na tom, že obnovujeme našu Kultúru, výšivky, oblečenie, predmety dennej potreby a vôbec všetko, čo k tomu patrí. Nie to však dostatočná podmienka, pretože často sme sa stali veľmi naivní. Ak k nám prídu Cigáni či iní cudzinci oblečení do krojov a správnych slovanských výšiviek – hneď sa nimi dávame viesť. Je to správne? Nie je dnes – je už RÁNO SVAROGA (JAR) – dôležitejšie pracovať na svojom vnútornom vývoji? Alebo je pohodlnejšie dať sa viesť vlkmi v baranej koži? Ale kde nás dovedú cudzinci? Vari je to prvý raz?

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020