Uzlové písmo

Uzlové písmo

Uzlové písmo

Slovania počas svojej státisícročnej existencie používali viac druhov písma určeného na rôzne účely. Uzlovo – ornamentálne písmo Slovanov, ktoré chráni v sebe sakrálne tajomstvá Rodu Rasy, je dostupné pre pochopenie iba úzkemu okruhu zainteresovaných. Pri uzlovom písme každý uzol nesie slovo – pojem. Odtiaľ pochádza výraz: “Uviazať uzol na pamäť”, “Zviazať slová do jednej nite”, atď. Uzlovo – ornamentálne písmo sa nazývalo aj “Venzel”. V tomto bludisku uzlov sa jeden význam od druhého oddeľoval červenou niťou. Uzlovo – ornamentálne písmo sa vyšívalo ako lemovanie pozdĺž okraja bielej košele, uteráka, obrusu. Tento lem, okrem iného, vytváral určitý energetický tok, ktorý mohol mať viac významov.Uzlová výšivka sa zvinula a uchovávala sa v škatuľke z lyka alebo brezovej kôry. Uzlové písmo vo svojej komplikovanosti nieslo množstvo v ňom obsiahnutých sústredených informácií. Jednotlivé uzly tvorili akoby trojrozmerné znaky.Spleť uzlov sa zmotávala pomocou “ústja” v určitom poradí v závislosti od počtu adresátov. Ústja – to je špeciálna drevená palička,ktorá sa považovala za dôležitú rodinnú vec, pretože s jej pomocou sa odovzdávala informácia nielen od rodu k potomkom, ale aj k predkom.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020