TYPY DUŠÍ BYTOSTÍ V JAVNOM SVETE:

TYPY DUŠÍ BYTOSTÍ V JAVNOM SVETE:

TYPY DUŠÍ BYTOSTÍ V JAVNOM SVETE:

Človek je transcendentálna podstata, riadená ôsmou a deviatou úrovňou. Duchovný a nesmrteľný.

Ľudina je sedmoričný človek; v ňom sa uplatňuje sedem riadiacich síl. Zaoberá sa podstatou medzi životom a smrťou, preto sa títo ľudia nazývajú dvakrát žijúci.

Žiteľ (inštinktívny) je bytosť, u ktorej sa uplatňuje riadiaca sila troch nižších úrovní. Trojičný človek žijúci materiálnymi záujmami.

Nežiť, Neľuď a Bes – sú Cudzozemci a ich potomkovia, ktorí sa nepodvoľujú Duchovnej Obnove. Popierajú všetko čo nezodpovedá ich predstave o živote. V sociálnom živote to sú spravidla politici, bankári, veľkopodnikatelia, právnici, maniaci, zlodeji, vrahovia a ich ochrancovia.

You must be logged in to post a comment