SVEDOMIE DUŠE RODOV VEĽKEJ RASY

SVEDOMIE DUŠE RODOV VEĽKEJ RASY

SVEDOMIE DUŠE RODOV VEĽKEJ RASY

Telo riadi Duša, Dušu riadi Duch, ale Ducha riadi Svedomie. Svedomie je spoločná správa Duše Človeka a Svetlých Bohov. Bohorodička Dživa daruje každej Čistej Duši Starobylú Múdrosť – Ducha, t.j. časť Nebeskej Istiny. Duša musí spoznať túto Múdrosť v Javnom Svete vo vzťahu k toku Času Života. V tom je Vyšší Duševný a Duchovný zmysel. Múdrosť v Duši vzájomne pôsobí s Nebeskou Istinou. Ich ustavičná, harmonická vzájomná previazanosť sa nazýva Svedomím. Ak Duchovná osobnosť napĺňa činy v súlade s Duchom darovaným Duše, tak Svedomie človeka je spokojné. Pokoj v Duši napĺňa čas zmyslom Života. To nazývame Žitím podľa Svedomia! Ak si Ľudia Rodov Veľkej Rasy nevšímajú Svedomie a prehrešujú sa z vlastnej alebo bez vlastnej vôle, tak ich postihuje nepokoj, choroby a bolesti. Ľudia Rodov Veľkej Rasy nemôžu stratiť Vyššiu Istinu a Múdrosť Svetlých Bohov a našich Predkov, lebo nemožno stratiť to, čo je zjednotené s našimi Dušami a Srdcami.

You must be logged in to post a comment