Svarog

Svarog

Svarog

Sme časticou Najvyššieho Stvoriteľa nášho Systému Svetov a Vesmírov – máme Jeho Živatmu. Preto v Jeho mene máme povinnosť navádzať poriadok a harmóniu. Ako? Samostatne! Bez alibizmu. Preto preklínanie, najlepšie v skupinách a s Pečaťou Moci Slovienov. V žiadnom prípade sa nedajte vyprovokovať do akéhokoľvek fyzického násilia. Majú nato všade hromadu protiextrémistických zákonov a rýchlo by s vami skoncovali. V podstate toto by urobili najradšej.

Žiadne náhody neexistujú a to platí aj pre náš písomný systém. Staroslovienska Bukvica na obrázku je už Bukvica Rána Svaroga. Systém Znania (Vѣdenie) našich Prѣdkov je nie náhodou uložený v systéme Matrice 7×7. Ale musíme brať do úvahy, že v minulosti bolo všetko, čo sa nám zachovalo upravované, teda žiadnu zložku nášho Dedičstva Prѣdkov nemožno považovať za 100% spoľahlivú. Platí to pre Runy, Bukvicu, sakrálne Symboly (t.j. Svastiky) a podobne, oblečenie a obyčaje nevynímajúc. Môžeme povedať, že 10-15% komponentov je cudzorodých, teda nám nepriateľských. Už nebudeme opakovať príklad s tuhou zimou a teplou jarou, považujeme tento prístup za čitateľom známy. Preto sa pozrieme na našu Bukvicu z iného zorného uhla.

V prvom rade celá matrica 7×7 je ukážkou cyklického systému, v ktorom každá rovina existencie má svoj začiatok (As) a koniec (Iža), čo je však iba znakom ukončenia jedného závitu nekonečnej špirály vývoja a postup do ďalšej. V prípade systému Rána Svaroga už samozrejme máme vyššie poznanie ako v Noci Svaroga, čo nám umožnilo aj pracovať s ďalšou úrovňou závitu nekonečnej špirály vývoja.

Niektoré zmeny možno vidieť na prvý pohľad. V Noci Svaroga nám pozmenili mená niektorých bukvíc, čo z magického pohľadu znamená, že komunikáciou skrz zmenené afirmácie (iná frekvencia mena) vstupuje komunikujúci do iných, nie našich energetických kanálov. „Nočné“ meno Bohovia vedie do 9. priestorovej rozmernosti, čo je pre Asa so šestnásťrozmernou mysľou značná degradácia, pretože je pôvodom vysoko nad Bohmi. Pôvodné meno je „Bytie“. Ďalšie Obrazy však platia.

Frekvencia „H“ má meno H-Cha, je to jedno z priamych premostení do systému Karuny (ktorá tiež neostala bez „nočných“ modifikácii).

Frekvencia „K“ má pôvodné meno „Kon“, ale vo Svetle to je dosah do priestorov, ktoré ani nemáme možnosť vidieť, preto iné „o“, teda Kѡn. „Pokojnik” (Покойник) v ruštine znamená „mŕtvola”, Pokѡn je cesta ku Kѡnu. Obrazy tiež ostávajú.

Bukvica „P“ má meno „Re“, ale treba zdôrazniť, že s Jesm. Každý stĺpec a každý riadok Matrice má totiž podľa prevládajúcich Obrazov svoj špecifický význam, ktorý závisí aj od „hlavičkových“ bukvíc v prvom riadku či stĺpci. Posledný stĺpec – nositeľ poslednej „masky“ (prvý raz zverejnil Čudinov na základe archeologických nálezov, ale neudal skutočný význam masiek) – je kategóriou „Výsledok“. Jesm je výstup nahor, do mnohorozmerného, vyššieho Sveta, preto pod ním ležiace bukvice preberajú čiastočne riadiaci Obraz Jesm a smerujú k finálnej fáze.

Kombináciu ћ-Р čítame „H-Cha-Ré“, čo priamo prepája na čistiace funkcie pôvodných Rún.

Bukvica „X“ má meno Cha. Prečo nie zamenený „Хѣръ“ zistíte, ak si do prekladača vložíte prepis mena v podobe „Хер“. Ruské „e“ sa číta ako „je/ie“; pre nedostatok znakov je teda ekvivalentom aj Jať (ѣ).

V podstate ide o podobnú hru, akou nám chcú nanútiť anglické slovo „sloven“ (=špinavá kurva, po česky coura). Musíte však hľadať v tlačených slovníkoch, internetový prekladač „ošetrili“ smerom k neutralite. Za výraz sa ospravedlňujeme, ale je to tak.

Zmenené bolo aj meno bukvice „Ч“, teda „Č“. Matrica obsahuje Ľudinu aj Asa, ale Človeka akosi „vypustili“. Preto vraciame pôvodný názov „Človek“.

Ostatné Obrazy už premenovaných v podstate ostávajú, očividne v minulosti použili aj taktiku premeny jednej hrany Obrazu na meno bukvice (okrem zavedenia nových mien).

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020