SLOVO

SLOVO

SLOVO

Somslovan. Dobrý názov. Hneď v úvode chválim autora tejto stránky za skvelý výber. A keďže ja hneď vnímam významy slov, napadá ma otázka. Som slovan, alebo slovák? Prečo má muž slovák ženu slovenku? Nemal by byť sloven? Prečo sa aj poliaci cítia byť slovanmi? Aj česi. Rusi tiež. Aj ukrajinci, aj keď dnešná situácia tieto dva národy stavia proti sebe. Všetci však vieme, že sú to bratské národy.
Politika nie je moja silná stránka, preto sa v nej nebudem rýpať. Mne osobne stačí byť v tejto téme len v úrovni slov a ich významov. Mám rád hru so slovami. Rád s nimi hrám hru, ktorú samé osebe ponúkajú. A tak sa stalo, že keď som dostal od zakladateľa tohto webu OSLOVENIE, aby som tu občas niečo publikoval, napadla ma otázka, kde to až môže zájsť. O čom to vlastne bude? Len O-SLOVE-NIE. To som si istý. Nič nie je len o slove. Slovom sa vždy všetko iba začína. Slovo je nástroj. Slovom sa spúšťa tvorenie. A tvorenie je zázrak, ktorý má každý človek k dispozícii. Myslím si, že SLOVO, jeho sila a možnosti by sa mali vyučovať na základných školách. Naše deti majú právo vedieť, čo slovom spôsobujú. Majú právo vedieť, že slovom vedia vyčariť úsmev, vytvoriť v druhom človeku príjemné pocity, povzbudiť niekoho k dobrému činu, ale rovnako vedia slovom aj ublížiť, zraniť, alebo zrodiť myšlienku, ktorej následkom bude zlý skutok. S tým všetkým sa stretávame a to všetko by sme mali chápať oveľa skôr, než nám to dochádza v tejto dobe. Vlastne až v dospelosti, po niekoľkých prešľapoch, pádoch a zraneniach si začíname uvedomovať, čo všetko sme spôsobili slovom. Kto si to ešte nevšimol, viem, že si to raz uvedomí. Problém je v tom, že dosť neskoro. A tak mnohé osudy ľudí, rodín, rodov a národov sú nekompromisne konfrontované následkami vlastných rozhodnutí, ktoré začali vyrieknutím slov, ktorých pôsobenie už nebolo možné vziať späť.

Ja vám prajem Slovania, aby ste slovám rozumeli. Aby ste slová považovali za nástroj tvorenia. Aby ste si uvedomovali ich skutočný význam, ich skutočnú moc a ich skutočnú schopnosť dať veci do pohybu. Rôzne veci. Verte mi, že veľakrát pomohli mnohým ľuďom. Prajem vám Slovania, aby vaše slová boli vyslovované s vedomím, že sú to semená dobra, lásky a pomoci. Ak to dokážeme, bude nám tu, na Slovensku, naozaj dobre.

S úctou
Milan Kern

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020