Slovanský védický kalendár nám venoval Koľada

Slovanský védický kalendár nám venoval Koľada

Slovanský védický kalendár nám venoval Koľada

Vo Wikipédii sa píše, že: „Kalendárom rozdeľujeme čas do väčších celkov podľa zvolených, spravidla astronomických kritérií súvisiacich s obehom Mesiaca okolo Zeme (jeden mesiac) a Zeme okolo Slnka (jeden rok). V minulosti sa používal Juliánsky kalendár, neskôr, od roku 1582, sa postupne po celom svete zaviedol Gregoriánsky.
My Slovania sme mali za dávnych čias niekoľko foriem a druhov kalendárov, a nie všetky sa zachovali. Ten, ktorý sa zachoval
do dnešných čias, je zo všetkých najpresnejší ,pretože nevychádza z astronomických udalostí, ale z prírodných zákonitostí. Za tých niekoľko tisícok rokov, čo sa náš slovanský kalendár používa, neutiekol ani o jediný deň, čo o ostatných kalendároch sa to povedať nedá. Veď nie nadarmo sa z neho prevzali niektoré sviatky, ako napr. Deň Morény, čo sú Fašiangy či deň Boha Kupalu, ktorý sa stal dňom Jána Krstiteľa.Tento kalendár nám podaroval Boh Koľada (preto Koľadov Dar) asi pred 8500 rokmi, aby zachránil ľudstvo pred duchovným vymretím. Zhromaždil okolo seba 60 vyšších Žrecov rôznych slovansko-árijských národov, ktoré sa presídľovali na západ, a učil ich Védickému poznaniu, prikázania a radil im. Vysvetlil im všetko o čase a aké premeny od neho treba očakávať. Veď je Bohom, Vyšším Bohom, ktorý riadi Veľké Premeny v živote Rodov Veľkej Rasy a potomkov Nebeského Rodu.
Večná sláva Koľadovi!

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020