SLOVANSKÝ SYSTÉM

SLOVANSKÝ SYSTÉM

SLOVANSKÝ SYSTÉM

SLOVANSKÝ SYSTÉM energetických centier je rozvinutejší ako východný systém. Obsahuje 37 základných energetických centier: 9 hlavných a 28 určujúcich. Všetky spolu vytvárajú energetický kríž. Hlavné sú rozdelené na tri štruktúry:

– prvé nižšie 3 čakry zodpovedajú za fyzický vývoj človeka;

– stredné 3 čakry zodpovedajú za duševný rozvoj;

– horné 3 čakry zodpovedajú za duchovný rozvoj.

1,Začiatok

Čakra sa nachádza v oblasti kostrče. Človek cez ňu prijíma životnú energiu, ktorá z neho vyteká. Pohlcuje všetky druhy energií.

Farba: čierna (nepreskúmaná, za hranicou ľudského vnímania).

Vo zvukovom rozsahu čakra prijíma infrazvuk (nadzvukové frekvencie). Infrazvuk môže vyvolať u človeka panický strach.

Vo východnom systéme sa táto čakra volá Mu-Lad-Ha-Ra, ale naši Predkovia ju nazývali jedným krátkym a pochopiteľným slovom – Prameň. Všetko sa začína v nejakom počiatku.

2,Zrod

Zodpovedá za Rod, t. z. za zrodenie života, ale aj prijíma energiu iných životných bytostí, skrz ňu vchádza do ženy mužská sila. Okrem toho, táto čakra prijíma špeciálne nasmerované energetické toky (urieknutie, prekliatie a pod.). Nachádza sa v oblasti ohanbia.

Farba: červená.

Zvuk: „Do“.

Vo východnom systéme sa táto čakra nazýva Sva-D-Hi-Stan-A.

3,Brucho

Po slovansky „život“ vyjadruje „brucho“. Miesto, kde sa rodí život. Cez čakru človek dostáva spočiatku energiu v útrobách matky, potom kozmickú energiu od svojej hviezdy – vládkyne. Nachádza sa v oblasti pupka.

Farba:

Zvuk: „Re“.

Vo východnom systéme sa nazýva Mani-Pu-Ra.

4,Prsia (Hruď)

Vyžaruje a pohlcuje tvorivú energiu. Zodpovedá za dýchanie. Nachádza sa v centre hrude (slnečný pletenec).

Farba: zlatá.

Zvuk: „Mu“.

Vo východnom systéme sa nazýva Ana-Ha-Ta.

5,Lada

Je umiestnená na pravom pleci. Zahŕňa podpažie, sústavu pleca. Prijíma a vylučuje energiu lásky, dobra, nežnosti. Okrem toho táto čakra zodpovedá schopnosť pracovať (mechanické ponímanie).

Farba: zelená.

Zvuk: „Fa“.

Vo východnom systéme sa nazýva Surma čakra.

6,Leľa

Nachádza sa na ľavom pleci. Reguluje prácu srdca, ale prijíma aj energiu intuície. Zabezpečuje intuitívne poznávanie sveta Javi, intuitívnu tvorivosť a predtuchy. Preto človek hovorieva: „cítim srdcom“.

Farba: nebeská.

Zvuk: „Sol“.

Vo východnom systéme sa nazýva Čandra čakra.

7,Ústa Ústie

Zahŕňa systém hrdla. Táto čakra vydáva zvukovú energiu, zodpovedá sa materializáciu mysle (reč), ale tiež prijíma a odovzdáva energiu zmyslových obrazov.

Farba: sivá.

Zvuk: „La“.

Vo východnom systéme sa nazýva Viš-Ud-Ha.

8,Čelo

Intelektuálna čakra, riadi prácu mozgu, spracováva obrazy a myšlienky. Tu spracuje toky energií bez zmyslových okrás. Zmyslový systém tejto čakry sa nachádza za hranicami zmyslového vnímania. Táto čakra zodpovedá aj za energetické videnie. Nachádza sa na čele (medzi obočím).

Farba: fialová.

Zvuk: „Si“.

Vo východnom systéme sa nazýva A-D-Ž-N-A.

9,Prameň

Vzťahuje sa k svetu Slavi a vychádza z neho kanál, ktorý odchádza do sveta Pravi. Zabezpečuje spojenie s Rodom, t.j. človek cez túto čakru dostáva a prijíma pomoc a podporu svojich Bohov a Predkov, prijíma energie vyšších duševných a duchovných obrazov. Cez túto čakru sa do Sveta Pravi premietajú myšlienky a úmysly. Nachádza sa v oblasti temena.

Farba: biela.

Prijíma ultrazvuk (nadzvukové frekvencie).

Vo východnom systéme: Sa-Ha-S-Ra-Ra.

Človek vyrába energiu zo vzduchu, vody a stravy. Zároveň dostáva energiu zvonku – od Slnka a Zeme. Pohyb vstupujúcich a vystupujúcich tokov je tiež odlišný ako vo východnom systéme. Táto energia a čakry sa vzájomne ovplyvňujú (viac podrobností v knihe).

Všetky hlavné čakry sa ďalej delia na:

– čakry nízkych energií (svet Navi);

– čakry stredných energií (svet Javi);

– čakry vysokých energií (svet Slavi);

– čakry veľmi vysokých energií (svet Pravi).

PRÍRODA pri aktivovaní všetkých energetických centier nenaprogramovala v človeku systém starnutia.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020