Slovanský bojový nôž

Slovanský bojový nôž

Slovanský bojový nôž

Súčasťou úboru slovanského vojaka bol vždy aj bojový nôž. Väčšinou zavesený na opasku, často aj za sárou obuvi, v špeciálne upravenej podobe ho majú aj Kazaci dodnes. Kultúra noža je sama osebe samostatnou kapitolou tradície. Okrem základných funkcií je nôž muža aj dobrým a vhodným oberegom. Odev bojovníka mal uzlíky, ktoré boli na podväzku malej poľnej tašky umiestnenej na výstroji aj zbraniach. Tieto uzlíky popi kresťanskej cirkvi vyhlasovali za „diabolské uzly“. Ukazuje sa, že najvhodnejší názov pre čiernych mágov bude prastarý názov našich Predkov – POP. „Kňaz“ totiž znamená „Knieža“, t.j. človeka, ktorý vládne v duchu Konov „Kon + Az“. Farár je zase už pozícia, nuž POP ich vyjadruje najvýstižnejšie. Toto slovo totiž znamená „Prach Otcov Predavší“, čo je najvýstižnejšia definícia a skutočnosť.

You must be logged in to post a comment