SLOVANSKÁ TRADÍCIA BUDOVANIA DOMOV

SLOVANSKÁ TRADÍCIA BUDOVANIA DOMOV

SLOVANSKÁ TRADÍCIA BUDOVANIA DOMOV

Rozhovor s uralským majstrom drevenej architektúry Igorom Tjulenevom.„V mojom srdci zanechala hlboké stopy naša ruská severná tradícia tvorenia domov. Postupne som sa naučil vnímať a chápať tieto tradície a naďalej sa učím. V Rusku sa všade staval „osmerík“ alebo „šesterík“, dom s ôsmimi alebo šiestimi uhlami ako vo včelom pláste. To je priamo spojené s harmóniou vychádzajúcich a vchádzajúcich prúdov sily: Zemskej Živy a Nebeskej Jari. Dnes je moderné nazývať tieto energie Jing a Jang. Naši predkovia ich nazývali: povaha Otca a Matky, mužská a ženská energia s prúdením do špirály.Izby mali väčšinou kruhový tvar. Pri budovaní malo všetko určitý význam a tvar nebol výnimkou. Napríklad, skúste bez zásahu do tvaru naplniť fľašu od minerálky zrelými jablkami. Nepodarí sa to, iba ak poškodíte fľašu, alebo jablko. Pre jablká je vhodnejší košík, v ňom budú jablká lepšie dýchať a lepšie sa skladovať, ale skladovať v košíku čerstvý med nikoho ani nenapadne. To znamená, že všetko potrebuje to svoje.Život, to je Sila, forma – tvar sa aktivuje tou Silou a dom je naplnenie. Napríklad, benzínový automobil nepôjde na naftové palivo. To znamená, že tvar môže byť schopný alebo neschopný umiestniť a prijať túto, alebo inú energiu – Silu. Každému je známy výraz „dom – plná čaša“. To znamená, je to dom do plna naplnený harmonicky prepletenými prúdmi Zemskej a Nebeskej Sily a toto si vyžaduje určitý tvar, taktiež aj určité miesto.Zopakujem, že postupne sa domy a iné stavby začali stavať s viac geometricky jednoduchšími tvarmi, ako napríklad štvorcovými a obdĺžnikovými. Tu sa v miestach priesečníkoch stien vytvára pravý uhol. Sila – energia je ako voda v rieke, Nebeská má tendenciu klesať a Zemská stúpať. Avšak Sila pri pravom uhle netečie ako má a preto sa v rohoch tehlových, kamenných a panelových súčasných domoch hromadí neustále „negatív“. Tam je narušený prúd energie, bez pohybu „sa kazí“ a rieka sa premieňa na močiar . V rohu sa vytvára konštantný mínusový bod. Následkom toho, aby sa zabránilo tomuto procesu, sa už v štvorcových drevených domoch začali otesávať steny a takto sa zaokrúhľovali rohy, aby sa umožnilo prúdom energie tiecť.“  Prečo sa dávala prednosť drevu ako stavebnému materiálu?„Kmeň stromu je v podstate špirála – zvitok (Vita – Život), je to štruktúra rúrkovitého systému, pretože celý kmeň, od koreňov až po korunu, je popretkávaný kanálikmi, po ktorých tečie miazga, pokiaľ je strom živý. Miazga tečie od koreňov po celom strome a slnečné svetlo cez listy sa v premenenej forme tiež rozlieva do celého stromu. V závislosti od predurčenia stromu prijímať alebo odovzdávať silu, jeho kmeň počas rastu získal ľavé alebo pravé zatočenie do špirály. Vďaka tomu sa spílený kmeň stal „ľavým“ alebo „pravým“.Domy v minulosti stavali tak, že kombinovali jednotlivé guľatiny proporcionálne, alebo vedome pridali domu tie, alebo iné vlastnosti tým, že stavali zrub s viac ľavostrannou guľatinou alebo pravostrannou. Vďaka striedavému ukladaniu guľatiny v stenách (koreň – koruna) sa dosiahol trvalý prúd energie Živy a Jari do špirály. V miestach priesečníkov sa póly energie menia, dochádza k fázovému prechodu plus a mínus. Sila Otca je naplnená silou Matky a naopak, ale to nastáva iba vtedy, keď nie je poškodené jadro kmeňu. Preto v minulosti domy spájali na „dolnú čašu –misku). Dnes tento postup kritizujú, pretože sa v spodnej miske hromadí vlaha a drevo je viac vystavené hnilobe a doporučujú spoje na „vrchnú misku“.Strecha uzatvára celý obrys domu. Tu má význam uhol strechy alebo uhly, keďže možností je veľa. Jeden uhol sa používal na dom, iný na maštaľ… V súčasnosti sa nad tým málokto zamýšľa, berie sa do úvahy iba estetika alebo možnosti materiálu. Dom má byť navrhnutý tak, aby podporoval život s určitými vlastnosťami. Rovnako je potrebné zobrať do úvahy aj miesto, kde bude dom postavený. Určite ste počuli výraz, že „dom musí byť postavený na kameni“, to preto, pretože sa iným spôsobom pretínajú prúdy energie. Nestavajte domy na piesku, pretože piesok nie je vodičom a v takom dome nebude Sila.Tiež je potrebné vziať do úvahy tvar domu, uhol strechy a tiež materiál, z ktorého bude postavený. Vtedy je možné vytvoriť rôzne vlastnosti domu: dom liečiteľ, rituálny dom, obytný dom. Všetky stavby a domy musia mať v súlade tvar a obsah – vlastnosti. Okrem toho, pec ako motor – srdce domu, sa musí určite opierať o nosné základy domu a nie o samostatne stojaci základ. V závislosti od toho, ako je pec v dome postavená voči vchodu, či sprava alebo zľava od neho, je pec a izba „správna“ alebo „nesprávna“. Pec sa takmer vždy stavala napravo od vchodu. Vtedy aj v dome všetko ladí, harmonizuje…“Ako v minulosti stavali domy?„Domy sa stavali za starých čias celým rodom a často aj celým svetom. Pece boli iba z nabíjanej hliny a na nabíjanie hliny sa pozývali iba čistí, bezúhonní chlapci a dievčatá, aby správnu Silu založili do pece. Hovorilo sa: „v rodnom dome aj steny pomáhajú“.

Dom, to je miesto sily, ktoré tvoríš ty. Dom, to je nástroj evolúcie daný rodom. Tvoj dom, to je univerzálny nástroj, s pomocou ktorého môžeš všetko! Dnes iba dom postavia a nevedia s ním spolupracovať, komunikovať. Mám na mysli priamo s domom, s jeho priestorom. Samozrejme, aby bol tvoj dom naozaj tvoj, musíš si ho postaviť sám, alebo aspoň sa maximálne zúčastniť na jeho stavbe. Je potrebné ho štruktúrovať na seba tým, že ho pokropíš svojím potom a niekde aj kvapkou krvi, keď sa náhodou poraníš. O to cennejší sa pre teba stane, čím viac sily do svojho domu vložíš.V minulosti v jednom dome žili aj tri pokolenia rodinných príslušníkov: deti, otec s matkou, dedko s babkou. Znalosti sa odovzdávali prirodzeným spôsobom. Fungovala postupnosť odovzdávania poznatkov od deda a otca k vnukovi a synovi.Počul som, že v minulosti existoval pojem „stavebná obeta“?„Áno, je to tak. Predtým, ako sa spílil strom, priniesla sa obeta každému stromu a každý strom zvlášť poprosili o povolenie na spílenie. Sľúbili mu predĺženie existencie v novej forme, vo forme obydlia. Pokiaľ také povolenie strom dal, tak strom v dôsledku radostnej emócie menil molekulárnu štruktúru drevnej hmoty, ktorá bola potom harmonická s človekom. Spílený strom ju v takom emocionálnom stave navždy naprogramuje vo svojom tele a dom postavený z takéhoto dreva sa bude vždy deliť s harmóniou s obyvateľmi domu. Taktiež ich bude vždy chrániť.V súčasnosti také domy prakticky nikto nestavia. Avšak postoj samého človeka k domu a k životu môže zmeniť všetko do molekulárnej úrovne. Je dôležité, čo je vo vnútri teba, s akou náladou, rezonanciou žiješ a konáš. Dokonca aj dom postavený zo železničných šrapnelov, napustený dechtom, sa môže stať miestom pozitívnej Sily, pokiaľ v ňom žije svetlý človek plný životnej radosti…

Dmitrij Kaduchin

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020