RIADIACE SILY DUŠE

RIADIACE SILY DUŠE

RIADIACE SILY DUŠE

9. Sila Ducha a Viery – Duchovný človek.

8. Sila Umu a Vôle – Oduchovnelý, Umný Človek, ktorý tvorí s pomocou Ducha.

7. Sila Duše – Duševný. Od Duchovného sa odlišuje inou úrovňou.

6. Sila Slova – Tvorivý.

5. Sila Mysle – Mysliaci.

4. Sila Vôle – Vôľový.

3. Sila Rozumu (intelektu) – Rozumný, Intelektuálny.

2. Sila Zmyslu – Zmyslový, Sentimentálny.

1. Sila Inštinktu – Inštinktívny (najnižší).

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020