Prečo je Zlo také silné?

Prečo je Zlo také silné?

Prečo je Zlo také silné?

Zlo, je všade okolo nás,  je v nás, je súčasťou tohto sveta, tak ako Dobro.

Bolo by však len slabou a bezvýznamnou energiou, keby ho ľudia sami ochotne a dobrovoľne nepodporovali, neživili a nešírili. Vždy sa nájde dosť ochotných ľudí, ktorí mu oddane  telom aj dušou slúžia, velebia ho a je pre nich božstvom.

 

Prečo?

Nuž, kvôli vlastnému egoizmu, ktorému spolu so Zlo dali prednosť v živote. Kvôli vlastnému prospechu, túžbe mať viac ako ostatní, túžbe vyniknúť, túžbe vládnuť a ovládať iných. 

Mnohí túto oddanú službu Zlu maskujú vznešenými ideálmi a myšlienkami, dokonca to nazývajú službou ľudstvu.  Aj za takýmto konaním sa často skrýva len sebeckosť a chamtivosť a túžba po moci. 

Zlo živia aj ľudia, tváriaci sa ako dobrodinci, ktorí ochotne všetkým pomáhajú, ale tá pomoc nie je nezištná, pretože často „pomáhajú“ ľuďom, ktorí o ich pomoc nestoja a nepotrebujú ju. To len oni samotní  si potrebujú poláskať vlastné ego a snažia sa vyťažiť z tej „pomoci iným“ čo najviac pre seba.

Inou skupinou ľudí sú tí, ktorí sa netaja tým, že Zlu slúžia, dokonca sú na to hrdí a chvália sa tým. Sú presvedčení, že práve táto služba im dá všetko po čom túžia. Peniaze a majetok, slávu, moc, uznanie iných. 

Mnohí však slúžia Zlu aj zo zábavy. Majú zvrátenú  radosť, keď vidia čo ich služba Zlu spôsobuje. Tešia sa,  keď vidia, ako sila Zla rastie.

Áno, sila Zla rastie práve kvôli zaslepenosti tých, ktorí ho neustále kŕmia sebeckosťou, nenávisťou, závisťou, lakomstvom, nečestnosťou, bezcitnosťou, nespravodlivosťou, neľudskosťou. Rastie aj vďaka tomu, že ľudia ktorí Zlo dobrovoľne živia odmietajú zodpovednosť za toto svoje konanie. A mnohí sú dokonca na seba hrdí za to, že nemajú žiadne svedomie.

A tak Zlo môže vládnuť a spôsobovať nešťastie a utrpenie  nevinných ľudí.

Lenže… Zlo, nakoniec „odmení“ aj tých, ktorí mu tak verne slúžia a šíria ho.

Množstvo nás  pozná rozprávky o tom, ako sa ľudia upísali kvôli vlastnému prospechu samotnému diablovi a peklu. Nie, nie sú to len rozprávky, sú to príbehy o tom, prečo ľudia slúžia ZLU a príbehy o tom, ako sa Zlo dokáže odmeniť za to, že im dá všetko, po čom tak túžia.

Všetci tí ľudia z rozprávok sa upíšu Zlu, diablovi, či peklu vlastnou krvou a dušou. A mnohí potom hľadajú cestu a možnosť ako sa vyhnúť tomu, čo ich čaká potom, keď si diabol príde po to, čo mu patrí. V rozprávkach sa to niektorým podarí, ale realita skutočného života je iná.

Ľudia si môžu nahovárať, že to nie je až také hrozné, ak trošku tomu Zlu budú chvíľku slúžiť a potom to všetko nejako napravia. Cesta späť z takejto služby je veľmi ťažká a väčšina služobníkov Zla ju nikdy nezvládne, pretože Zlo, alebo pomyselný diabol sa skrýva v maličkostiach a detailoch života.

A robiť „dobré skutky“, len preto, aby niekto odčinil  svoju službu Zlu, je znova len služba Zlu. 

Preto je Zlo také silné… 

Pretože dokáže obrať ľudí, ktorí mu slúžia o to najvzácnejšie, o ich dušu. O schopnosť skutočne milovať a cítiť. O vnútorný pokoj, o skutočnú radosť a šťastie. Ale to ľudia zaslepení darmi Zla  nedokážu pochopiť. 

Nedokážu pochopiť, že verná služba Zlu  ich odmení osobným peklom v podobe straty vlastnej duše a seba samotného a neustáleho strachu z toho, že prídu o to všetko, čo im Zlo tak štedro ponúklo  a dalo.

Je to tak ako v tom múdrom prísloví: „Slúž diablovi, peklom sa ti odmení“…

Preto je na každom z nás, čomu dá prednosť a akú cestu v živote si vyberie. 

autor: Devana

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020