Poznáte to, chce to zmenu, a to čo najskôr!

Poznáte to, chce to zmenu, a to čo najskôr!

Poznáte to, chce to zmenu, a to čo najskôr!

Isto sa sami často stretávate s témou v rozhovoroch s Rodinou, priateľmi, so známymi vo Vašom okolí či v práci, počujeme dookola čo Človek a Národ nechce a na druhej strane, ťažko sa však vyjadruje myšlienka nepoznaného, nového, a preto nie je počuť , čo vlastne chce!!!!

Prakticky neustále sa často používa v rôznych spojeniach slovo – zmena, ktorú by sa chcelo dosiahnuť, aby nastala v ich živote. Nikde však nepočujete riešenie pre východisko zo situácie, v ktorej sa v súčasnosti Človek nachádza. 

Dostávame sa preto k otázke, aký je zmysel a dôvod vzniku SLOVENSKÉHO PODIELOVÉHO DRUŽSTVA ROD „SPDR“?

autor: SPDR

zdroj: Youtube SPDRSlovanské Noviny/SomSlovan

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020