Potomkovia Svetlých Bohov

Potomkovia Svetlých Bohov

Potomkovia Svetlých Bohov

Potomkovia Svetlých Bohov sa líšia od tvarov prítomnosťou Svedomia.Je tu však ešte niekoľko ďalších odlišností.Všetky pôvodné národy – bez ohľadu na farbu kože – pochádzajú od Svetlých Bohov.Znamená to, že Svedomie majú aj ľudia žltej, červenej a čiernej farby kože.Ľudia inej farby kože sa od bielych líšia tým – zase podľa “Knihy Múdrosti Perúna – že nie sú schopní poraziť tvarov. Toto dokáže jedine Rasa”.Rasa je výraz „Rody Asov Strany Asov“. „Strana“ je vo význame teritórium, čo my dnes nazývame „kraj“. Prečo práve kraj?Prečo to isté slovo používame na označenie okraja niečoho a aj územia?Tento jav sa zachoval na názve Ukrajina.Znamená to „Okrajina“.Týmto sa nemyslí nič podradné či zaostalé, jednoducho ide o územie, ktoré bolo svojho času na OKRAJI Rassénie.No a každému je jasné, že byť na okraji Rassénie znamenalo byť v jej pohraničí, teda tam, kde prebiehali najtvrdšie boje proti agresívnemu a zákernému kresťanstvu.Aj toto je jeden zo zachovalých dôkazov, že naša zem bola v minulosti súčasťou Rassénie.Boli sme na jej okraji, preto to, čo sme za cenu vlastnej krvi bránili bol kraj Rassénie.Preto nám aj prichádzali z Tartarie posily – píše o nich Orbini.TAKŽE LEN MY ICH MÔŽEME PORAZIŤ,AKO PÍŠE “KNIHA MÚDROSTI PERÚNA”.Takže keď to neurobíme teraz,tak kedy…..keď pred 100 rokmi nás bolo 20-25% z obyvateľstva zeme, a teraz nás je 2,5-2,7%!!!Za 100 rokov sa im veľmi darilo nás ničiť,zabíjať a keď sa im nepostavíme teraz,tak možno za 50-100 rokov nebude nikto vedieť že SLOVIENI žili a aká to bola “RASA”.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020