„Posvätné tajomstvo brady pre Slovanov“

„Posvätné tajomstvo brady pre Slovanov“

„Posvätné tajomstvo brady pre Slovanov“

„Význam slova: BoRODa (Brada) – Bohatstvo RODa!

Brada dodáva odvahu.Kým bojovníkom nezačala rásť brada, nepúšťali ich do predných oddielov,na bojisko.

Duchovný rast nie je možný bez brady.Muž je nositeľom ducha RODa.Manžel,ktorý nosí bradu,ovláda duchovnú silu.

Brada patria k Božiemu RODu.Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu,čo znamená,že brada je neoddeliteľnou súčasťou jeho obrazu.“Naši bohovia sú našimi otcami a my sme ich deťmi a budeme hodní slávy našich bohov a urobíme veľa dobrých skutkov, ale pre slávu našich RODov,trojnásobne viac,ako je vlasov v brade našej!“(úryvok s Velesovej knihy).Láska k brade je vo všeobecnosti jednou z hlavných cností ruského človeka: Bradu je potrebné udržiavať a starať sa o ňu,pestovať ju s opatrnosťou a úctou.

V brade žije múdrosť.Už starí Gréci hovorili o tom,akú moc má – každý dospelý muž bez výnimky nosil bradu na znak získania múdrosti.O bradu sa s potešením starali a skrátili ju (ale nevyholili!) Iba na znak smútku.

Brada je duchovné spojenie s predkami a slobodné myslenie.V starovekom svete a to nielen medzi Slovanmi,ak sa vyžadovalo poraziť,podrobiť si niekoho,potom mu oholili bradu.

Osoba zbavená tak silného zdroja energie stráca duchovné spojenie s predkami a slobodné myslenie,jeho vedomie sa zakalí a dá sa ovládať,ako sa protivníkovi zachce.

Brada je symbolom vlasti,symbolom majiteľa.Muž vo svete svojho domova,gazdovstva je zosobnením Boha a iba on musí začínať všetko ako prví.Muž bez brady bol považovaný za zženštilého a neschopného vytvárať rodinu,plodiť potomkov svojho RODu,brániť svoj ROD a Vlasť.“

zdroj: somslovan.sk/ múdrosť predkov a internet

You must be logged in to post a comment