Počítanie času, dní, mesiacov (Koľadov Dar)

Počítanie času, dní, mesiacov (Koľadov Dar)

Počítanie času, dní, mesiacov (Koľadov Dar)

My Slovania sme mali za dávnych čias niekoľko kalendárnych foriem počítania, no do súčasnosti sa ich uchovalo len niekoľko. 

Nehľadiac na svoju z dnešného pohľadu zvláštnosť, obzvlášť ak v základe kalendára sa všade vyskytuje 9-ka, slovanský kalendárny systém je najpresnejší a najvhodnejší zo všetkých dnes existujúcich kalendárov. Hoci sa toto zdá veľmi odvážne tvrdenie, vyjasnime si v nasledujúcich riadkoch, že je opodstatnené. O to viac, že za posledných niekoľko desiatok tisíc rokov tento Slovanský kalendár, inak zvaný Koľadov Dar «neutiekol» ani «nezaostal» ani o jediný deň. 

Takže začnime s jednoduchými faktami:  
Koľadov Dar  pozostáva z troch prírodných období: Jeseň, Zima a Jar;
Tieto tri sezóny sú spojené do jediného slnečného cyklu, ktorý nazývame Leto; 
Leto  pozostáva z 9 mesiacov, t.j. na každú prírodnú sezónu pripadajú po tri mesiace;
Kalendár má dve podoby:  Bežné Leto a Posvätné Leto. Oni tvoria Kruh Liet, v ktorom je 15 bežných Liet a 1 Posvätné Leto; 
Deväť Kruhov Liet tvorí Kruh Života, ktorí pozostáva zo 144 rokov. Tieto opakujúce sa cykly nazývame Kruholetom Čísloboha;
Bežné Leto  pozostáva z 365 dní, všetky nepárne mesiace majú po 41 dní, párne po 40 dní: (5×41=205)+(4×40=160) = 365; 
Posvätné Leto  pozostáva z 369 dní, všetky mesiace majú po 41 dní (41×9) = 369.
Novoletie pripadalo na 1. deň druhého mesiace Jesene, t.j. na Deň Jesennej Rovnodennosti. Toto pravidlo je spojené s tým, že už bola vzatá celá úroda, sýpky boli naplnené a tak sa Nové leto začínalo s plným dostatkom všetkého. 

Týždeň Slovanského kalendára  tiež obsahoval 9 dní. Názvy niesli číselnú formu a volali sa:

Pondelok (Понедельникъ), Utorok (Вторникъ), Streda (Тритейникъ), Štvrtok (Четверикъ), Piatok (Пятница), Šiestok (Шестица), Siedmok (Седьмица), Ôsmok (Осьмица) a Nedeľa (Неделя). Bolo to veľmi vhodné, všetky nepárne mesiace Bežného Leta začínali z jedného dňa v týždni a párne z druhého. A pretože Posvätné Letopozostávalo zo 41 týždňov, tak aj nasledujúci Kruh Života sa začínal z toho istého dňa týždňa ako aj Posvätné Leto. Takto každý Kruh Života, t.j. cyklus 144 rokov sa začínal od pondelka. 

Názvy Mesiacov Slovanského Kalendára: 
Рамхатъ  – Mesiac Začiatku Leta;
Айлѣтъ  – Mesiac Nových Darov;
Бейлѣтъ  – Mesiac Bieleho Žiarenia a Pokoja Sveta; 
Гэйлѣтъ  – Mesiac Snehových Búrok a Struže (Ochladenia); 
Дайлѣтъ  – Mesiac Prebúdzania Prírody; 
Элѣтъ  – Mesiac Sejby a Narečenia; 
Вэйлѣтъ  – Mesiac Vetrov;
Хейлѣтъ  – Mesiac Prijatia Darov Prírody; 
Тайлѣтъ  – Mesiac Zavŕšenia. 

Deň sa členil na 16 hodín, hodina na 144 minút, minúta na 1296 sekúnd. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené vzťahy medzi slovanskými mierami času a 12-tkovým systémom merania času.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020