PERÚN

PERÚN

PERÚN

Perúne, Perúne, hromovládca náš,
Ty oživovateľ všetkého,
nech rozhoria sa ohne na slávu tvoju. Ty, ktorý v čase mieru
vládneš dažďu, búrke, hromu a blesku,
prinášaš nám úrodu a vlahu. Ty, ktorý v čase vojny
zaisťuješ víťazstvo našim zbraniam
a chrániš nás, čo ideme do vojny. Príď nám na pomoc v ťažkej chvíli,
aby sme teba chválou velebili.
Požehnaj nám.

You must be logged in to post a comment