Perún (Перуне) – slovanský Boh

Perún (Перуне) – slovanský Boh

Perún (Перуне) – slovanský Boh

Perúnov Kvet Boh ochranca všetkých vojakov a mnohých Rodov Veľkej Rasy, obranca Zemí i Roda Svätorusov (Rusičov, Bielorusov, Estóncov, Lotyšov, Litovcov, Zemgalov, Poliakov, Slovienov, Srbov atď.) pred Temnými silami . Boh-Hromovrhač, riadiaci blesky, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky, vnuk Boha Vyšňa. Boh Ochranca Čertoga Orla na Svarožom Kruhu. V meste Asgarde Irijskom (dnešný Omsk) Žreci Bielovodia zapísali Ch´Árijskými Runami múdrosti Perúna a uchovali pre potomkov v Deviatich Kruhoch „Santií Boha Perúna“ (deviatich Knihách Múdrosti Boha Perúna … https://www.slovieni.com/knihy ). Perún je veľký ochranca Pravdy, prísny ale spravodlivý Sudca. Jeho Svetla sa boja všetky zlé a nečisté sily. Preto sa aj Pravoslávni Rusiči zdobili mečom Perúna , kvôli ochrane pred nečistými silami a nespravodlivosťou. Zvyčajne aj na domácom zariadení vyrezávali hromové znaky Perúna – blesk, šesťuholníkové Hviezdy Perúna (u nás ich niektorí volajú Svargy), ako ochranu domu a zastrašovanie nečistých síl. Ako obetiny prinášalo železo (zbrane, podkovy), kvas, vajíčka, červené víno, koláče, orechy, mlieko, pivo, med, vence, zlato. Podľa našej slavianskej Viery sa mŕtvi spaľovali, ale po násilnom pokresťančení nášho územia (9. stor. n.l.) sa začalo pochovávať, no i napriek tomu na našich cintorínoch až do začiatku 20.stor. ostala tradícia kde namiesto kresťanských krížov bolo vidno slovanské symboly: – Kolovrat, hviezda Boha Roda, hviezda Boha Perúna, Svarogove kolo, Jarga(svastika), Perúnove kolo, symboly stromov (uctievaných vo svätohájoch, na miestách ktorých potom kresťania stavali kostoly, aby utlačili našu skutočnú Vieru čo najviac, dodnes symboly stromu vo vyše 25 erboch miest a dedín na Slovѣnsku, ale i výšivkách na krojoch atď.) a iných. Ešte na začiatku 20. stor. n.l. ľudia na Orave vravievali, že nejdú do kostola, ale do Perúnovho domu. Zo slovanského védického pohľadu vo Vesmíre neexistuje nič okrem Energií a Síl, ktoré ich riadia. Vo Vesmíre neexistujú ani pravé uhly a priamky, lebo energia sa zásadne šíri formou rôznych energetických frekvencií vlnovo, môžeme ich v zmysle dnešnej vedy volať hoci aj kvantami. Celý priestor je naplnený Éterom, v ktorom sa okamžite premiestňuje informácia z jedného konca Vesmíru na druhý bez akéhokoľvek omeškania a skreslenia pomocou torzných polí. Z určitého pohľadu môžeme hovoriť aj o tom, že Sila je energia plus Informácia. V našom ponímaní sú tieto riadiace Sily Galaxie nazývané Vyšní Bohovia alebo Bohovia Pravi. Všetko závisí od stupňa evolučného vývoja jednotlivca. Niekto vidí Bohov, iný priamo Sily a Energie. No všetko je iba špecifickou hranou toho istého Obrazu, ktorý je uložený v mnohorozmernom Vesmíre, a teda neopísateľný termínmi nášho primitívneho, štvorrozmerného Sveta Javi.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020