NIKOLA TESLA /TAKTIEŽ SLOVAN/SLOVIEN

NIKOLA TESLA /TAKTIEŽ SLOVAN/SLOVIEN

NIKOLA TESLA /TAKTIEŽ SLOVAN/SLOVIEN

Jeden z uznávaných géniov ľudstva, vynikajúci vedec a vynálezca, ešte na konci 19. storočia oznámil, že v budúcnosti bude rozvoj ľudstva do veľkej miery spojený s novými technológiami na získavanie lacnej éterickej energie, ktorá je všade okolo nás. Počas prednášky na Americkom inštitúte inžinierov – elektrikárov na Columbijskej univerzite 20. mája 1891 povedal:„Neexistuje žiadny zaujímavejší predmet, ktorý by si zaslúžil dôstojnejšie štúdium ako príroda. Pochopiť tento majestátny organizmus, objaviť sily a páky, ktoré v ňom pôsobia, ktoré ho ovládajú, to je najvyšší cieľ ľudskej mysle. Príroda vo vesmíre vytvorila nevyčerpateľné zásoby energie. Večným prijímačom a vysielačom tejto nekonečnej energie je éter. Objavenie existencie éteru a jeho funkcií je jedným z najdôležitejších výsledkov moderného vedeckého bádania.My sa točíme a nesieme sa nekonečným priestorom s nepredstaviteľnou rýchlosťou a všetko okolo nás rotuje, všetko sa hýbe a všade je energia. Musí existovať jednoducho nejaký spôsob, ako si zabezpečiť túto energiu priamym spôsobom.Potom, so svetlom prijatým z prostredia, so silou získanou z neho, s akoukoľvek formou energie prijatou bez námahy, z večného prísunu, sa ľudstvo pohne vpred gigantickými krokmi.Samotná myšlienka týchto úžasných možností rozširuje naše vedomie, dáva silu našim nádejam a naplňuje naše srdcia veľkou radosťou.“Prečo po 129 rokoch od okamihu tohto prejavu geniálnym vedcom – „stále stojíme na mieste“ ???!!!….. Pretože na našej planéte sú sily, ktorým vôbec nie je výhodný rozvoj ľudstva a lacných technológií priateľských k životnému prostrediu založených na prakticky nevyčerpateľnom zdroji energie…Tesla: Chcel som osvetliť celú Zem. 

Elektrickej energie je dosť na vytvorenie druhého Slnka. Svetlo sa otáča okolo rovníka, ako prstenec okolo Saturnu. Ľudstvo nie je pripravené k veľkosti a dobru. V Colorado Springs som osvetľoval zem elektrickou energiou. Je možné tiež získavať aj iné druhy energie, také ako je pozitívna mentálna energia, ktorá sa nachádza v hudbe Bacha alebo Mozarta, alebo vo veršoch veľkých básnikov.Samotná Zem obsahuje energiu Radosti, Mieru a Lásky. Ich prejavy sú banálne: kvet rastúci z pôdy, jedlo, ktoré získavame a všetko, čo znamená pre človeka vlasť. Ja som strávil roky hľadaním spôsobu, ako túto energiu prinútiť silnejšie vplývať na ľudí. Krásu a vôňu ruží je možné využívať na lekárske účely a slnečné lúče ako potravinu. Život má nekonečnú radu foriem a povinnosťou vedca je nachádzať ho v každej forme hmoty. Tu sú tri veci podstatné a všetko, čo som robil – hľadal som ich. Viem, že ich nenájdem, ale nevzdám sa svojho hľadania.Tesla: Prvý problém – jedlo. Ako môže vesmírna alebo pozemská energia nakŕmiť hladných na Zemi? Akým „vínom“ je možné napojiť všetkých smädných tak, aby sa mohli radovať v srdci a chápať, že oni sú Bohovia?Ďalší problém – zničiť silu zla a trápenia, v ktorom prebieha ľudský život! Niekedy zlo a trápenie vznikajú ako epidémia v hlbinách vesmíru. V tomto storočí sa choroba rozšírila zo Zeme do vesmíru.A za tretie – existuje vo vesmíre prebytok svetla? Ja som objavil hviezdu, ktorá podľa všetkých astronomických a  matematických zákonov mohla zmiznúť, ale nič sa nemení. Hviezda sa nachádza v galaxii .Jej svetlo má takú hustotu, že pokiaľ ho stlačíme, tak sa zmestí do formy menšej ako je jablko, ale bude ťažšie ako naše Slnko. Relígie a filozofie učia, že človek sa môže stať Kristom, Budhom. Ja sa snažím dokázať ešte divokejšie a takmer nedosiahnuteľné. Vesmír je vytvorený tak, že každá bytosť sa rodí Kristom, Budhom.Ja viem, že gravitácia je kľúčom ku všetkému, čo potrebujete, aby ste lietali a ja mám v úmysle nielen vytvárať lietajúce stroje, ale naučiť človeka znovu získať svoje vlastné krídla. Snažím sa prebudiť energiu obsiahnutú vo vzduchu. Tam sú hlavné zdroje energie. To, čo sa považuje za prázdny priestor, je iba prejav nepre-budenej hmoty. Prázdny priestor neexistuje na tejto planéte, ani vo vesmíre. Čierne diery, o ktorých hovoria vedci, sú najsilnejšie zdroje energie a života.Tesla:Ako je to so zrodením vesmíru? Hmota je vytvorená z primárnej a večnej energie, ktorú poznáme ako svetlo. Bolo svetlo a z neho sa objavila hviezda, planéty, človek a všetko na Zemi a vo vesmíre. Hmota je odraz nekonečných foriem svetla, pretože energia je oveľa staršia ako hmota.Sú štyri zákony Stvorenia. Prvý: nedosiahnuteľnosť zdroja, plánu, ktorý je nemožné chápať mysľou, alebo zmerať matematicky. Podľa tohto plánu sa skladá celý vesmír. Druhý zákon: šírenie tmy, ktorá je skutočnou podstatou svetla, z nedosiahnu teľnosti a jej transformácia na svetlo. Tretí zákon: nevyhnutnosť svetla sa stáva hmotou svetla. Štvrtý zákon: neexistuje žiadny začiatok,ani koniec.Tesla: Pamätajte si, že to nie je zakrivený priestor, ale ľudská myseľ nedokáže pochopiť nekonečno a večnosť! Pokiaľ by bola relativita správne pochopená tvorcom teórie, tak by získal nesmrteľnosť, aj fyzickú, pokiaľ by si to prial. Ja som časť svetla a to je hudba. Svetlo napĺňa mojich šesť zmyslov: ja vidím, počujem, cítim, cítim vôňu, dotýkam sa a myslím. Môj šiesty zmysel je myslenie. Častice svetla, to sú zapísané noty. Úder blesku môže byť celá sonáta. Tisíce bleskov, celý koncert. Pre tento koncert som vytvoril guľový blesk, ktorý je možné počuť na zľadovatených vrcholoch Himalájí.Takéto zvuky sú posolstvo mysli o tom, že život má zmysel, že vesmír existuje v dokonalej harmónii a jeho krása je príčinou a dôsledkom stvorenia. Takáto hudba je večný kolobeh hviezdnej oblohy.Dokonca aj najmenšia hviezda má kompletnú štruktúru a tiež je súčasťou hviezdnej symfónie. Srdečný tep človeka je časť symfónie Zeme. Newton vedel, že tajomstvo spočíva v  geometrickom usporiadaní a pohybu nebeských telies. Bol si vedomý existencie najvyššieho zákona vesmíru. Zakrivený priestor, to je chaos a nie hudba.Tesla: Život je rytmus, ktorý je potrebné pochopiť. Ja cítim rytmus, nalaďujem sa na neho a hoviem mu. On prejavuje svoju vďačnosť a dáva mi poznanie. Všetko živé je spojené hlbokou a nádhernou interakciou medzi človekom a hviezdami, slnkom a amébami, srdcom a rotáciou nekonečného počtu svetov. Takéto väzby sú nezničiteľné, ale môžu byť poslušné, pokojné a môžu vytvárať nové a rôzne väzby vo svete bez narušenia starých. Poznanie prichádza z vesmíru, naše videnie, to je dokonalé rozvíjanie. Máme dve oči: pozemské a duchovné. Odporúča sa, aby sa stali jedným.Vesmír je živý vo všetkých prejavoch ako mysliace zviera. Kameň, to je mysliaca a rozumná bytosť, rovnaké ako rastlina, divé zviera a človek. Žiariaca hviezda prosí, aby sa na ňu pozreli. A pokiaľ by sme neboli takí zaujatí sebou, pochopili by sme jej jazyk a posolstvo. Dýchanie, oči a uši človeka by sa mali podriaďovať dýchaniu, očiam a ušiam vesmíru.Tesla: Všetko je elektrina. Na počiatku bolo svetlo, nevyčerpateľný zdroj, z ktorého sa oddelila hmota a rozdelila sa do všetkých foriem prezentovaných vo vesmíre a na Zemi, so všetkými aspektmi života. Pravá tvár svetla je tma, iba my ju nevidíme. Je to veľká milosť darovaná človeku a iným tvorom. Jedna z častíc tmy obsahuje svetelnú, tepelnú, jadrovú, chemickú a  mechanickú neidentifikovateľnú energiu, ktorá má schopnosť otáčať Zemou na obežnej dráhe.Tesla: Elektrina som ja, alebo keď chcete, ja som elektrina v ľudskej podobe,vy ste tiež elektrina, iba si to neuvedomujete. Tesla: Každý človek má dve oči. Wiliama Blaka učili, že vesmír sa zrodil z  predstavivosti a ona sa zachová a bude existovať tak dlho, kým na Zemi nezmizne posledný človek. Predstavivosť je koleso, prostredníctvom ktorého môžu astronómovia zhromaždiť hviezdy všetkých galaxií. Je to tvorivá energia identická energii svetla.Tesla: Predstavivosť rodí život. Ja som sa živil svojím učením, naučil som sa kontrolovať emócie, sny, vízie. Vždy sa mi darilo, poháňaný svojím nadšením. A celý svoj život som prežil v extáze. To je zdroj môjho šťastia. Predstavivosť bola zdrojom môjho šťastia. Všetky tieto roky mi pomáhala vyrovnať sa s prácou, ktorej by stačilo na päť životov.

You must be logged in to post a comment