názov „Arkaim

názov „Arkaim

názov „Arkaim

Ah, Az – I; osoba; štart; zdroj; Boh žije a tvorí.
P, Ratzi – reč, sila (energia), ohraničenie, oddelenie.
K, Kako – objem, systém, pokrytie, zjednotenie človeka s vesmírom.
A Izhe – jednota, jednota, rovnováha, harmónia, pravda.
M, Think – pohyb, meranie, zlepšenie.

Arkaim – človek, ktorý žije a tvorí silou a energiou, sa spojí s vesmírom ako Boh v jednote, rovnováhe a pohybe smerom k zlepšeniu, alebo Boh, ktorý žije a tvorí silou a energiou, sa spojí s vesmírom v jednote, rovnováhe a pohybe k zlepšeniu. V zásade majú obe čítania rovnaký význam, poukazujúc na védske korene našich predkov ,pretože človek verí v Boha, pretože vie, že je, a cíti svoju prítomnosť v sebe a vo svete okolo seba.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020