Keď jedno končí…

Keď jedno končí…

Keď jedno končí…
Môže ísť o kresbu, na ktorej je text

Žijeme v tom istom svete. Rozdiel je len v tom, že niekto cíti strach, keď vidí, že systém prestáva fungovať a svet sa rúca a niekto zas cíti šťastie, keď vidí, že sa začína žiť po novom. V tvorivosti. V radosti. V Pravde.

Žijeme v tom istom svete. Podvádzať, klamať a okrádať spolupútnikov sa už neoplatí. Prešli sme do novej dimenzie, kde Život a Tvorenie nadobúda úplne inú podobu. Kde konanie v láske má skutočnú hodnotu. Kde vzájomná pomoc, porozumenie a spolužitie je pohonnou hmotou Tvorenia Nového Sveta.

Poprekrúcané zákony už strácajú zmysel. Nevyznajú sa v nich ani právnici. Sudcovia majú na jeden a ten istý skutok toľko pohľadov, koľko ich je. Nespravodlivosť stráca moc… prichádza Kultúra spolužitia čestných a poctivých ľudí. Pracovitosť sa cez tvorivosť prejaví novým spôsobom.

Teším sa na výsledok…
S úctou Milan

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020