kde sme doma?

kde sme doma?

kde sme doma?

Genetika je veda, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Za posledné roky táto veda tak dospela, že analýzou DNA je možné zistiť pôvod predkov jedinca i skupín a ich etnický pôvod. Za 20 rokov sa metódy analýzy DNA vyvinuli do takej miery, že sa dá zostaviť pravdepodobný scenár migrácie pravekých obyvateľov. A práve tieto genetické výskumy priniesli veľké prekvapenie. Ako sa zistilo, 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už spred 8000 rokmi!!! Z toho teda vyplýva, že sme pôvodnými obyvateľmi Slovenska, my sme sem neprišli, my sme tu vždy boli a žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Dokonca gény, ktoré
v nás objavili, sa v Európe vyskytovali už pred 50-tisíc rokmi. Aj letopisec Nestor(1056-1114)*, rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci Povesti dávnych liet napísal, že Sloveni sú najstarším, a teda pôvodným slovanským národom.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020