Rabskou výchovou nám vštepili do myslí postoj raba – vrátane materiálneho, ale najmä jemnohmotného nepôsobenia pri vlastnej obrane. Preklínanie je proste zbraň v Jemnohmotnom Svete. Ale nie hocijaká zbraň. Kým bežný útok je niečo na úrovni noža, tak preklínanie je ťažký guľomet. Je dobre ísť do boja proti guľometu nožom? Veď druhá strana nemá žiadne zľutovanie… oni nás preklínajú už veľmi dlho. Len nechcú, aby sme im vzdorovali.
Problém majú v tom, že naše prístupy do jemnohmotného Sveta – nás Slovienov – sú oveľa vyššie ako ich, spravidla dosahujúce maximálne 6. čakru. Kony Stavby Sveta platia a Slovien je As, teda Človek s mysľou v šestnástej rozmernostnej a čakrovej štruktúre (na obrázku vpravo hore nad bukvicou Jesm). Na Asa proste šesťčakrový útočník nemá žiadny dosah. Dokonca ani žiaden deväťrozmerný Boh.
Ako to teda doteraz robili? „Prestavovali“ naše mysle do priestorov rabov: do 1.-2.-3. čakrálnej a priestorovej rozmernosti formou náboženských prikázaní. A odtiaľ je aj ono „neprekľaješ“, ale ak ťa niekto prekľaje, tak ho blahoslav. Teda inými slovami „dobrovoľne choď na jatky“. Aktívne prekliatie na astrálnej úrovni má za následok fyzickú likvidáciu v materiálnom svete. Obyčajná kauzálna reťaz.
V okamihu keď sa dostatočný počet Človekov preberie skončí ich vláda na Zemi – bez zbraní na fyzickej úrovni. My vyberáme, či chceme vojnu a násilie alebo nenásilný prechod. Zmena však nastane bez ohľadu na chcenie či nechcenie nevedomých.
Ale musíme zopakovať varovanie žreca: máte v rukách najsilnejšiu zbraň – guľomet v Astrálnom Svete. Sama osebe je neutrálna. A proti komu ju použijete je vaša zodpovednosť. Použitie tejto zbrane proti bytostiam so Živatmou je zakázané – pokiaľ to nie je odveta na už vykonaný útok. V takom prípade je už jedno kto je útočník. Kto zaútočil je nepriateľ. Máte právo – presnejšie povinnosť – na odvetu.
Možno nebude na škodu si pripomenúť Kony vyjadrené formou Zápovedí Prѣdkov:

Kto nepotrestá zlo je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie.

Odin

Ako sa ľudia chovajú k vám, tak sa chovajte vy k nim, lebo každý čin sa meria svojou mierou.