Karma Slovenska

Karma Slovenska

Karma Slovenska

Dnešný vhľad je pozorovaním spoznaný. Našiel som v tom múdrosť, kde Slovensko môže zmeniť svoje postoje a otvoriť tak svoje brány. 

Od malička som vnímal Slovensko ako krajinu výnimočnú, aj keď som sa narodil ešte za totalitného režimu. Stále mi chodila veta. Slovensko je malé Švajčiarsko. Máme tu veľké prírodné bohatstvo. Máme tu históriu, ktorá siaha desiatky tisíc rokov späť do minulosti. Máme tu múdrych ľudí, ktorí tvoria život a premieňajú staré veci na nové. Mladých, ktorí vedia kde je ich miesto a neodchádzajú mimo krajov rodných a tí čo odchádzajú sa častokrát vracajú aby priniesli výborné skúsenosti zo zahraničia a implementovali ich na rodnej zemi.

Čo znamená karma národu? Je to súhra rovnako, alebo podobne mysliacich ľudí celej krajiny. Kde takmer väčšina tvorí základ pre budúcnosť národa. Lebo to čo sa deje dnes to budeme žiť v tomto kraji v budúcnosti. Ak zmení väčšina svoje nazeranie na krajinu zmení to aj skutočnosť v celej krajine.  Karma je jednoducho príčina a následok. To na čo ste mysleli v minulosti sa teraz stáva skutočnosťou. Je to naozaj jednoduché stačí sa nad tým so zdravým rozumom zamyslieť. Nedá sa zmeniť to, čo nechcem zmeniť v sebe. Ak zmením nazeranie na život, zmením tým aj svoju realitu.

Ak sa pozriete na históriu Slovanov, alebo Slovienov siaha hlboko za hranice a vedomosti, ktoré ste sa na školách učili. Nie nebudem teraz pozdvihovať Slovanov ako jediný národ, ktorý má zachrániť planétu. Jediné čo môžeme ako ľudia tohto národu urobiť je, že zachránime samých seba.

  1. Prestaneme sa ponižovať a nadraďovať nad inými národmi.
  2. Začneme si vážiť to čo máme v tejto krajine
  3. Začneme ťažiť z koreňov dávnej minulosti a prispôsobíme ich prítomnosti
  4. Prestaneme zosmiešňovať samých seba chudobou, krivdou, menejcennosťou

Minulosť bola zmenená a slová Slovákov boli prekrútené. Teraz je čas vyčistiť si karmu národa a navrátiť ju do skutočnej podoby a podstaty na celej planéte. Čo je potrebné urobiť?

Milovať Slovensko, úprimne, pravdivo, jasne a čisto. Prijať veci, ktoré nám boli náboženstvami prinesené a neprávnym postojom zakorenené. To znamená vytiahnuť korene viny, ktorá mala ponížiť národ nesprávnym myslením. Prvotné prijatie otvorí bránu následnej očisty. Tým sa oslobodí národ od týchto pút a bude sa môcť nadýchnuť po dlhšej dobe.

Slovensko má vo svojom názve slovo, ktorým tvoríme. Tvoriť cez srdce, dušu národa dáva krajine hlbší význam a prirodzenú podstatu národa.  Duchovná obroda je potrebná ako soľ a spojitosť jednotlivcov pomôže navrátiť národ do jeho sily a prapôvodného významu. 

Tak ako sa slovanské jazyky vyvíjali po stáročia a menili svoje pôsobenie, tak isto dochádza aj v tejto dobe k obrode a rozpamätávaniu sa na podstatu Slovákov.

Pre budúcnosť krajiny je tu viacero možností, ktorými sa môže uberať. Prvou je spojiť svoje sily, či už v duchovnej, kultúrnej, alebo materiálnej oblasti a vytvoriť tak národ, ktorý sa opätovne spojí a prestane si kašľať do vlastných rúk. V pravde je podstata a tá môže oslobodiť národ od krivdy a krutosti  s ktorou sa stotožnil väčšinový ľud. Je potrebná obroda cez jednotlivcov a tak isto aj skupiny. Prestať bojovať medzi sebou, ale zjednotiť sa v jeden národ.

Druhá možnosť je spojiť národy okolitých krajín, ktorých spája podobnosť jazykovej kultúry.  Slovensko, Česko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina. Všade tam je základ reči podobný, ktorý sa neskôr rozvetvil a pomenil podľa národného cítenia krajiny.

Cieľom duchovnej obrody nie je navrátiť všetko k tomu čo bolo, ale prijať to čo je a pokračovať v správnom konaní a čistom pravdivom rozhodovaní národa. Jednotlivci sa môžu oddeľovať od svojich názorov. No niekde sa musia spájať aby združili a zjednotili podstatu národa.

Bojom sa nič nevyrieši. Boj prináša len boj. Pravda prinesie len pravdu. Čistotu národa znovu nastolí len čistý názor a vedomci, ktorí budú v tomto duchu jednať za celý národ.  Nastoliť rovnováhu a spojiť sa v jednote, pravde a múdrosti.

Karma národa môže byť rozpustená a zmenená len prijatím, odpustením a znovunastolením duchovnej pravdy celého národa.

To kam sa bude Slovensko poberať ďalej, záleží len na nás jednotlivcoch, ktorí tvoria túto krajinu, cez seba, svoje rodiny, priateľov a všetkých, ktorých každý deň stretnú vo svojom okolí.

Už Slovensko vstáva putá si strháva, hej rodina milá hodina odbila, žije matka Sláva…

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020