Je veľmi potrebné, aby sme zostali mužmi a ženami

Je veľmi potrebné, aby sme zostali mužmi a ženami

Je veľmi potrebné, aby sme zostali mužmi a ženami

Je veľmi potrebné, aby sme zostali mužmi a ženami (мужчина, женщина), pretože už toto označenie nesie veľmi silnú energiu. Náš jazyk je obrazný a za každým výrazom sa skrývajú oveľa hlbšie múdrosti, deje, vysvetlenie.

мужчина – prepis latinkou mužčina – znamená: množíme múdrosť životnej energie našej

женщина – prepis latinkou ženščina – znamená: žena je darkyňou a ochrankyňou života nášho

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020