IHLA V KOPE SENA

IHLA V KOPE SENA

IHLA V KOPE SENAPozorujem túto dobu s veľkým Poučením. Rozprávam sa s ľuďmi a každý vyjadruje to isté – že stratil slobodu. Snažia sa ju nejakým spôsobom nájsť, zachytiť si ju aspoň na pár dní pomocou vlastníctva modrého papiera. No so sklamaním zisťujú, že to nie je tá sloboda, ktorú mali predtým. Doteraz slobodní ľudia majú zrazu obmedzený pohyb… zákaz pracovať, ak nevlastnia modrý papierik, ktorý symbolizuje poslušnosť… zákaz uctiť si hroby svojich blízkych počas kresťanských sviatkov… dôchodcom sa odopiera zdravotná starostlivosť, lebo „nemuseli“ ísť na testovanie obyvateľstva… deťom sa odopiera právo na vzdelávanie a zakrýva sa nefunkčným online štúdiom… TOHO SENA JE TU VIAC.

Nechcem opisovať každé steblo sena, veď tú kopu sena tu vidíme všetci. Jednotlivé steblá sena sú nepodstatné. Podstatná je kopa, na ktorú sa stále prihadzuje. A ľudia si vôbec neuvedomili, že tá kopa sena nemá nič spoločné so slobodou. Nie je potrebné svoju slobodu hľadať v tejto kope sena. Odhalím vám tajomstvo. Ihla v kope sena vôbec nie je.

Nehľadajte SLOBODU v nariadeniach. Nehľadajte SLOBODU v televíznych správach. Tam sa len prehadzuje seno a hovorí o tom, že ak ho ešte trochu poprehadzujeme a trochu v tom prehadzovaní pomôžeme, nájdeme svoju slobodu. Ale to je omyl.

Sloboda je stav mysle. Sloboda je svetlo vo vašej mysli, ktoré presiakne do každej úrovne, ktorej sa myslenie dotýka. Čoho sa vlastne myslenie nedotýka? 🙂 Tak teda myslite slobodne. Kašlite na seno. To nech žerú iní.

Sme bytosti s duchovným pôvodom, so schopnosťou tvoriť. Podľa svojej slobodnej vôle, ktorú nám Boh dal, môžeme tvoriť v láske alebo mimo nej. A tiež podľa seba alebo podľa niekoho iného.
Môžete tvoriť svoj život, svoju realitu tak, aby ste sa v nej cítili dobre, alebo ju môžete tvoriť pod tlakom pre niekoho iného, podľa jeho predstáv, ale to vám ten dobrý pocit priniesť nemusí.

Tak sa pýtam – Aký pocit máte teraz, keď tvoríte spolu s ostatnými tento stav?

Ak je to strach, o ňom vám niečo poviem nabudúce. Ak je to nepokoj, neschopnosť, nemohúcnosť, ak je to hnev, agresia, pomstychtivosť, rád by som vás varoval. Nech robíte čokoľvek a nech chcete urobiť čokoľvek, robte to v pokoji a s láskou v srdci. Nehrabte sa v sene, ani na tú kopu nehádžte ďalšie.

Kašlite na seno.
Obnovte v sebe vieru.
Vieru v to, že vy ste tí, kto môže.


Milan Kern

You must be logged in to post a comment