Farba Slovanov BIELA

Farba Slovanov BIELA

Farba Slovanov BIELA

U Slovanov bola vždy používaná ako základná farba biela . Biely svit harmonizuje všetky energie v tele. Bolo dôležité, aby energia mohli telom voľne prúdiť od spodných čakier nahor. Ak bol narušený vstup energiou do spodnej čakry, malo to vplyv na celý systém, vrátane čakier na hlave. Narušilo sa intuitívne vnímanie a ďalšie schopnosti a možnosti človeka. Naši Predkovia nám odovzdali formu odevu, ktorá je pre nás najvhodnejšie, materiály, ktoré vyhovujú nášmu energetickému systému. Odovzdali nám aj živý metrický systém, založený na “živých mierach” každého jednotlivca – piaď, palec, lakeť atď. Miera sa brala každému zvlášť a odev zodpovedal veľkostí jedinci. Napr. lakeť mal teda toľko veľkostí, koľko bolo ľudí. Takto ušitý odev, ktorý žena šila a vyšívala sebe, svojmu mužovi i deťom a do ktorého vkladala svoju energiu, sa stával druhou “kožou” pre svojho nositeľa. Chránil ho a prijímal všetky potrebné energie. Odev dnešnej, šitý podľa mŕtvych štandardizovaných mier a veľkostí, nás ochudobňuje. Namiesto ochrany sa stáva kanálom pre energiu, ktorú posiela do miesta vzniku, teda často do cudziny, a my sa cítime vyčerpaní a unavení.Koľko žien by dnes dokázalo ušiť a vyšiť odev pre svojho partnera, aby ho obdarovali svojou ochranou, silou a umom? Koľko mužov by dnes nosilo tradičný odev ušitý pre neho jeho vlastné ženou, ktorý by im priniesol ochranu a silu? Koľko žien by bolo ochotných opustiť svoju prácu a s hrdosťou sa starať len o svoju rodinu? Koľko mužov by si naozaj vážilo toho, čo pre nich ich žena doma vytvára, a dokázalo by s hrdosťou zabezpečiť rodinu? Žena dokázala v odeve šitom podľa jej miery, zo správneho čistého prírodného materiálu, prípadne zdobenom ornamenty, ktoré zvyšovali jeho energetický potenciál a tiež ženu chránili, prijať veľké množstvo energie ako zo Zeme, tak z Kozmu. Tejto energie by pre ňu samotnú bolo príliš veľa, preto ňou obdarovávala svoje okolie a predstavovala tak šťastnými, spokojnými a zdravými všetkých členov svojej rodiny. Rodina žila v rovnováhe, radosti a súladu. Keby sa dnešné slovanské ženy zamysleli nad spôsobom nielen svojho odievania, mohli by samy získať oveľa viac energie pre každodenné povinnosti a zároveň by mohli svojim rodinám postupne túto energiu dávať a vnášať tak rovnováhu a harmóniu tam, kde sa ich dnes nedostáva.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020