DETI

DETI

DETI

Deväť ráz ty. Povinnosť pred Rodo sa považovala za splnenú, ak Muž a Žena mali a vychovali nie menej ako deväť detí. Každý Slovan a Árijec má štyroch Rodičov, dvoch Zemských a dvoch Nebeských: Matka dáva dieťaťu telo, Otec dáva obraz Ducha a Krvi svojho Rodu. Nebeský Boh-Prarodič Rodu dáva Svedomie a Múdrosť, (Živatma – Živa), t.j. Deva Živa ako Bohorodička Dživa dáva Dušu. Z tohto pohľadu má manželský pár osem Rodičov, a každému sa má priniesť po jednom dieťati. Prvé dieťa sa nazýva Prvorodeným, a preto sa zasväcuje Rodu a má ich tak byť všetkých deväť. Všetci sa však snažili mať 16 detí podľa počtu Čertogov Svarožieho Kruhu. Viac je uvedené v Zákonoch RITA.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020