Deti bohov

Deti bohov

Deti bohov

Pred viac ako 3 000 rokmi bolo celé územie Slovanov známe ako SVETLÁ RUS. Kresťania neskôr slovo „Svetlé“ zbastardili na „Sväté“, len aby ukryli akúkoľvek spojitosť našej Kultúry a Svetla. Prečo práve Svetlá Rus? Naši Predkovia totiž priniesli do tejto zeme Vysoké, Božie Svetlo, pretože práve tu sa ono usídlilo na Midgard-Zemi. Práve naši Predkovia spájali túto Zem s Bohmi! Všetci sa považovali za DETI BOHOV. Nie za rabov alebo sluhov, čo z nás urobilo až kresťanstvo. Pamätajme, nie sme rabi (otroci), ale DETI BOHOV! A aký je rozdiel medzi rabmi a Dietkami? Ak rodičia musia na nejaký čas odísť, komu nechajú dozor nad domácnosťou, vlastným deťom alebo sluhom? Našej tradícii je vlastná kultúra bohatierov. V našom jazyku sa pôvodný význam už stráca, ale v ruštine – aj iných slovanských jazykoch – ho ešte jasne vidno. V ruštine povieme BOGaTYr, a táto tradícia a slovo je nepreložiteľné do neslovanských jazykov a nepochopiteľné pre civilizáciu cudzincov. Bohatier (BOHaTYr) je ten, kto je s BOHOM na TY!

Kto iný, ako Dieťa Bohov môže byť s Bohom rovný? Veru dejiny nepoznajú amerických, anglických, španielskych, francúzskych, či akýchkoľvek iných bohatierov. S BOHOM na TY môžu byť totiž iba DETI BOHOV. Takí boli naši Predkovia, takí sme ostali aj my dodnes, také sú naše deti a budú naši vnuci. Podstata Slovanskej Duše priamo závisí od zeme, na ktorej žijeme. Pre Midgard-Zem má Slovanská zem (RUS = BIELY) mimoriadny význam. A my, jej obyvatelia máme povinnosť sa prebrať zo spánku a uvedomiť si, čo v sebe nesieme. No tvari veľmi silno nechcú, aby sme toto všetko vedeli.

Vieme, že platia vzájomné súvislosti medzi tým, čo je hore a tým, čo je dole. Naša Midgard-Zem je presne taký živý organizmus ako sme aj my sami. Máme ruky, nohy, hlavu, vnútorné orgány a pod. Každá časť tela má svoju špecifickú funkciu, ktorú nemôže iná časť nahradiť. Nemáme nič navyše a ani zbytočné, pretože Príroda nikdy nič nedáva nadarmo. Z toho následne vyplýva, že aj každá časť Midgard-Zeme má svoju špecifickú funkciu a nič na nej nie je zbytočné a navyše.

Vedci už dnes vedia, že chemické zloženie morskej vody na 100% zodpovedá zloženiu ľudskej krvi – okrem červených krviniek. Morská voda plní pre Zem tú istú funkciu, ako krv pre človeka, t.j. prenáša informácie od kontinentu ku kontinentu. No a všetci ľudia, ktorí žijú na danom kontinente majú kvality zodpovedajúce danému kontinentu. USA je životom tela. Sú svojim telom posadnutí, maznajú ho, odievajú, kŕmia. Nie náhodou tam je najvyšší počet obéznych ľudí na Svete. Obézne sú celé rodiny a Američania aj navonok začali vyzerať zodpovedajúco svojej funkcii.

Pre Midgard-Zem je Rus územím, ktoré plní funkciu hlavy, mozgu. Chirurgovia dnes už vedia prišiť novú ruku, nohu, vymeniť akýkoľvek orgán – človek môže na prístrojoch žiť aj bez srdca. No s hlavou sa nedá urobiť nič. Ak zomrie, človek zhynul nadobro, pretože človek bez hlavy žiť nemôže. To isté platí aj pre Zem, územie, ktoré plní funkciu hlavy je NENAHRADITEĽNÉ. Akí ľudia sa teda musia rodiť na najkvalitnejšej zemi Zemegule?

Ľudia musia zodpovedať kvalite tej zeme, na ktorej sa narodili. Ak sme sa narodili na Slovanskej zemi, na tej zemi, ktorú máme pod nohami a ktorá je pokropená krvou a potom našich Predkov, ak sme dodnes živí a zdraví znamená to, že zodpovedáme kvalite našej zeme. Ale ak sa táto naša kvalita začne zhoršovať, tak aj u nás sa začnú problémy či už so zdravím, alebo na osude. Preto sa nemôžeme prizerať drancovaniu našich lesov a zabíjaniu a týraniu zvierat – teda ak sme SLOVANIA. Tvarom a biorobotom to nevadí. No tí sú tu iba dočasne. Ale to najdôležitejšie je pochopiť, že kvalita našej zeme sa zhoršuje vtedy, keď sa z úrovne Ducha spustíme na úroveň tela. Na Rusi sa MUSÍ žiť ŽIVOT DUCHA.

Všetky ostatné zeme Sveta sú telom Midgard-Zeme, my sme však hlava. Naši Predkovia – a dnes my – spájame túto zem s Bohmi. Brány do Kozmosu sú otvorené iba TU. Aj nostalgiu poznajú iba Slovania – aj keď dnes už nie všetci – ostatné národy vo Svete nemajú ani poňatia o tom, čo to je. Tu sú otvorené NEBESIA!

Najkvalitnejšia zem Sveta, zem, ktorá má vysoké vibrácie vždy potrebovala ochranu a obranu pred okolitými národmi. Vždy ju bolo treba chrániť pred Temnými Silami. Preto keď za dávnych čias Bohovia odchádzali z Midgard-Zeme, tak ľudia na tejto zemi dostali vysoké, Božie poznatky, pomocou ktorých začali naši Predkovia ochraňovať harmóniu a poriadok nielen na Midgard-Zemi, ale aj v okolitom Kozmose. Dokázali harmonizovať biologické a energetické procesy tu aj vôkol Midgard-Zeme.
Naši Predkovia sa preto stali mnohorozmerní na Obraz a Podobu Božiu, preto sme Deti Bohov. A v našej mládeži je uložená Rodová Pamäť našich Predkov. Rozdiel medzi nami a Predkami je iba v tom, že my máme našu Pamäť v stave spánku, a preto sme spiaci. Tvari vôbec nepotrebujú, aby sme sa v tomto živote zobudili a spomenuli si na svoje poslanie, ktoré sme dostali od Bohov, teda aby sme si spomenuli, kým naozaj sme. Ani jeden z množstva národov dnes žijúcich na Midgard-Zemi nie je nositeľom takej úlohy ak my. Preto nás už stáročia dusia, utláčajú, len aby sme zabudli na svoj jazyk, Svedomie, Kultúru, poslanie. Náš národ je Duchovný, je to národ bojovník, národ vládca. Národ zasvätený do tajomstiev podstaty Sveta, majúci vlastné, prastaré tradície.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020