Čo je to EGREGOR ?

Čo je to EGREGOR ?

Čo je to EGREGOR ?

EGREGOR – skupinové psycho-energetické pole.

Egregor = druh rodovej duše akéhokoľvek javu, bytosť, generovaná myšlienkami a emóciami ľudí získavajúca nezávislú existenciu.

Egregor = je to stabilný komplex psychoenergetických vzájomných interakcií, mimo kontroly vedomia bežného jedinca. Slúži sociálnym uzlom, má sebestačné vlastnosti existovať veľmi dlhé časové obdobia aj mimo vedomia ľudí, vykonáva úpravu ich obsahu psychiky a motivácie ľudského správania.

V dnešnom vysokošpecializovanom jazyku ho používajú na označenie energoinformačného výrazu prvkov kolektívneho nevedomia – zložiek kolektívneho psychoenergetického života človečenstva. To, o čom hovoríme ako o egregoroch, sú vytvárané myšlienky veľkého počtu ľudí.Pokiaľ ide o bioenergetickú informatiku, egregor – je energeticko-informačná-štruktúra, vznikajúca počas spoločne usmerňovaných akcií skupiny ľudí so spoločnými ambíciami, cieľmi, zámermi.

Sú známe rozličné druhy egregorov : náboženské, rodové, klanové, magických príkazov, niektorých filozofických naúk – učení, tvorivých škôl, dlhodobé, aj účelové pre pracovné kolektívy, sociálne hnutia atď.

Egregory kolektívov sú vytvárané silnými lídrami, ktorí vedia ovplyvňovať (sú známe také vplývania, ako Trocký, Hitler, Lenin, Martin Luter King, a v dávnych dobách – Cicero, Demosthenes, Á-ron, Ježíš, Temudžin, Timur, Alexander Veľký – Macedónsky, Napoleon). Ako súčasť spájania ľudí, zjednocovaných silným vodcom, tam je konštantne neustále vzájomný vývoj egregora vodcu, a jednotlivcov cez výmenu informácií a energie, čo je skôr prospešné.

Niekedy sa egregor objavuje v dave fanatikov, extrémistov, nedobrovoľnými vodcami, ktorých zámerom je navodiť uctievanie alebo nenávisť. Bez vodcu, generovaného egregora aj nasmerujúceho energiu myšlienkových foriem, nie je možné pochopiť akési nevedomé činy davu, ktoré, akoby pôsobili pod vplyvom správania sa “kolektívnej mysle”. Vo všeobecnosti sa zdá, že egregor je akoby nejaký druh mysle skupiny ľudí, konajúci nezávisle od každého z členov skupiny ľudí, a pravdepodobne aj od celku, celej skupiny ľudí.

michal.z.

zdroj: somslovan.sk

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020