ČÍTAJTE SLOVIENI

ČÍTAJTE SLOVIENI

ČÍTAJTE SLOVIENI

Isto ste sa zamýšľali, ako je to možné, že do príchodu Cyrila a Metoda na naše územie v rokoch 863 až 865 n. l. sa nezachovali takmer žiadne písomné dokumentácie o živote a práci našich predkov. Asi preto, lebo sme žiadne písmo nemali. Tak nás to učili.
Ale je to naozaj tak?

Pozorne si prečítajte prvé riadky epickej skladby Proglas, ktorú
v hlaholike napísal Cyril v čase jeho pôsobenia vo Veľkomoravskej riši:

„Evanjeliu svätému som predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, aj hľa, slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval.“

Všimnite si štylizáciu Proglasu. Je tak náročná, že evidentne je adresovaná spoločenstvu s vyspelou kultúrou, ktoré je schopné pochopiť nielen duchovný, ale i filozofický a religiózny rozmer. A spoločenstvo, ktoré existuje 7 tisíc rokov, istotne takým je. Slovania skutočne sú najstarším a najväčším národom na svete. A súčasťou tejto obrovskej rodiny sme my, Slovieni, ako nás Cyril vo svojom Prologu oslovuje. Kým prišli, mali sme svoju kultúru, vieru i písmo. A toto všetko nám Cyril a Metod zničili. Zmenili nám písmo i jazyk, vieru zamenili za náboženstvo. Stratili sme spojenie s našimi predkami,s našimi Bohmi. Stali sme sa mravcami bez mraveniska. Záleží teraz len na nás, ako sa zachováme. Či budeme i naďalej bezcieľne existovať, bez súdržnosti a bez vedomia vlastnej hodnoty, alebo budeme hľadať to, čo nám zachovali naši predkovia, našu jednotu a hrdosť, aby sme to odovzdali našim potomkom. Ak nahliadnete do svojho srdca, zistíte, že je to naša povinnosť. Na slávu našich Predkov, na slávu našich Bohov./PREBRANÉ/

You must be logged in to post a comment