CHOROVOD

CHOROVOD

CHOROVOD

Skupina ľudí, ktorí, pochytajúc sa za ruky, vytvárajú uzatvorenú reťaz a pohybujú sa do kruhu určeným spôsobom (najčastejšie okolo vatry). Toto spôsobuje vyrovnávanie rovnováhy a usporiadania biopolí všetkých účastníkov chorovodu. Na slovanskom vidieku sa vodia chorovody najmä na jar a jeseň. Výnimku tvoria chorovody na svadbách.Chorovody sa vodia na obzvlášť čistých miestach, ktoré dostávajú aj zodpovedajúce názvy. Na jedných miestach sa vodia sviatočné chorovody, na druhých všedné. Chorovody na jar vodia dievčence a mladé ženy (na sviatkoch Lady a Leli). Zúčastňujú sa aj muži, čím sa dosahuje celková oduševnená nálada a radosť sviatku. Neženatých mládencov môžu dievčiny, na základe svojho rozhodnutia, pozývať do chorovodu. Na jar a jeseň sa vodia spoločné chorovody. Ale môžu byť aj iba ženské, alebo iba mužské chorovody (obradné a vojenské).

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020