Brada

Brada

Brada

Brada a vlasy pre mužov – Slovanov bola symbolom zrelosti, mužskosti a nezávislosti. Neboli iba vlastníctvom človeka, ale aj symbolickým potvrdením príslušnosti k Božiemu Rodu. To znamená, že ten, kto nosil bradu a dlhé vlasy, bol potomkom pradávnych Nebeských Bohov. Preto sa u Slovanov a Árijcov zachovalo prikázanie: „Bohovia naši sú podstatou otcov našich, a my sme ich deti a budeme hodní Slávy Bohov našich, a urobíme veľa skutkov dobrých na slávu rodov našich trikrát viac ako je chlpov v bradách a vlasov na hlavách našich“.Muži v dávnych časoch si chránili brady ako oko v hlave a veľmi tvrdo bojovali s protivníkmi, niekedy až na smrť, pretože bolo lepšie prijať smrť v boji s nepriateľom, ako zahanbiť svoj rod a svojich Nebeských Bohov.Pred reformou Petra Veľkého, ktorý vyhlásil známe „holiť si brady a nosiť nemecké šaty“, bez brád boli jedine Európania netradičnou sexuálnou orientáciou, ktorí obklopovali Petra 1.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020