Božstvá slovanského náboženstva

Božstvá slovanského náboženstva

Božstvá slovanského náboženstva

Božstvá slovanského náboženstva, usporiadané v kozmologických a funkčných skupinách, sa dedia prostredníctvom mytológie a folklóru. Ako v najskoršom slovanskom náboženstve, ako aj v modernej slovanskej rodnej teológii a kozmológii sú bohovia usporiadaní ako hierarchia mocností, ktoré sa narodila najvyšší Boh vesmíru, Rod, známy ako Deivos v najskoršom slovanskom náboženstve.
Všeobecný slovanský výraz pre ” boha ” alebo ” božstvo ” je bog, ktorého pôvodný význam je ” bohatstvo ” aj jeho ” darca “. Termín súvisí so Sanskrit bhagom a Avestanskou baga. Niektorí slovanskí bohovia sú dodnes uctievaní v ľudovom náboženstve, najmä na vidiekoch, napriek dlhoročnej kresťanstvu slovanskej krajiny, okrem relatívne nedávneho fenoménu organizovanej slovanskej rodnej viery (Rodnovery).

Viac o božstvách slovanského náboženstva na wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/Deities_of_Slavic_religion

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020